وکیل قتل (عمد و غیر عمد ) در تهران

وکیل متخصص قتل عمدی و غیرعمدی در تهران – پوریا نادری وکیل پایه یک دادگستری : قتل یا آدم‌کشی به کشتن انسانی توسط انسانی دیگر گفته می‌شود.

اگر این کشتار با نیت قبلی صورت گرفته باشد قتل عمد است. قتل شبه عمد یک درجه خفیف‌تر از قتل عمد است. و در سیستم قضایی ایران معمولاً اگر قتل با نیت آسیب رساندن ولی نه کشتن صورت گرفته باشد شبه عمد محسوب می‌شود.

اگر از بین بردن انسانی دیگر به صورت کاملاً تصادفی و بدون قصد کشتن یا آسیب زدن باشد. این مرگ در برخی کشورها در رده مرگ تصادفی (نه قتل) قرار می‌گیرد. و در برخی دیگر از کشورها از جمله ایران قتل خطای محض (یا غیرعمد) خوانده می‌شود.

 

وکیل قتل در تهران

در گذشته و در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ که در دوره پهلوی اجرایی می‌شد. اگرچه در موارد متعددی مجازات اعدام در نظر گرفته است اما بر اساس ماده ۱۷۰ مقرر کرده بود. که «مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است». این قانون تا اندکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان در کشور جاری بود. اما با اجرایی شدن قوانین اسلامی به جای قوانین دیگر، یکی از مهمترین قوانینی که به سرعت تغییر کرد. و از شمول قانون مجازات عمومی خارج شد. موضوع قصاص و دیات و در ذیل آن بحث قتل بود.

تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون حدود و قصاص در سال ۱۳۶۱ موجب شد تا با نسخ مجازات اعدام برای قتل عمدی، قصاص نفس و دیه جایگزین اعدام برای قتل شد. در واقع قصاص به عنوان یک حق خصوصی و قابل گذشت، جایگزین اعدام به عنوان یک مجازات عمومی و غیرقابل گذشت شد.

انواع قتل

قتل به دو دسته ی عمد و غیر عمد تقسیم می شود و در قتل های غیرعمد نیز دو رکن شبه عمد و خطای محض نیز به شمار می آید. وبرای تشخیص هریک بهتر است از وکیل قتل کمک گرفت.

قتل عمد

قتـل عمد گرفتن جان دیگری بدون مجوز شرعی و قانونی است. هرکسی جان دیگری را بدون مجوز بگیرد قاتل و مستوجب مجازات است. قتل عمدی می‌تواند به قصاص قاتل منجر شود اما تشخیص دقیق اینکه قتلی عمدی است یا غیرعمدی، شرایطی دارد. که در سیر تحول قوانین مختلف قابل بررسی است و اعمال وکیل قتل در این دست از پرونده ها بسیار حائز اهمیت است. و نوع و حد مجازات برای فرد، تحت تاثیر عملکرد درست و ارائه کامل مدارک توسط وکیل قتل صورت می گیرد.

  • نکته 1

اگر کسی با قصد و نیت برای قتل کسی، اقدامی را انجام دهد که موجب قتل شود، این قتل عمدی است. هرچند که اقدامی که انجام می‌دهد عرفاً موجب قتل نمی‌شده است. مثلا کسی با قصد قتل دیگری، انگشت وی را قطع می‌کند. اگرچه قطع انگشت در شرایط عادی موجب قتل نمی‌شود. اما در این مورد به واسطه خونریزی زیاد فرد موجب قتل می‌شود. و چون فرد با نیت قتل، همچه اقدامی را انجام داده، پس مرتکب قتل عمدی می‌شود. در ادامه با وکیل نادری همراه باشید..

  • نکته 2

اگر کسی قصد قبلی برای قتل نداشته باشد اما اقدامی انجام می‌دهد که عرفا موجب قتل است. در این شرایط نیز اگرچه قصد قبلی برای قتل وجود ندارد اما اقدام فرد، قتل عمدی است

  • نکته 3

اگر کسی نیت و قصدی برای قتل ندارد، اقدامی هم که انجام می‌دهد. نوعا و عرفا موجب قتل نمی‌شود حتی اگر فرد نیت قتل هم نداشته باشد. اما به واسطه پیری، بیماری یا خردسالی فرد قربانی، عمل ممکن است کشنده تلقی شده و جنایت فرد نیز عمدی محاسبه شود.

  • نکته 4

چهارمین مورد در جنایت عمدی که البته در قانون ۱۳۷۰ به صراحت وجود نداشت اما در قانون جدید به آن تصریح شده است. در جایی است که فردی با قصد و نیت قبلی، بدون اینکه فرد یا جمع مورد نظری را بخواهد به قتل برساند. اقدام به کاری می‌کند که موجب جنایت می‌شود، مثلا در یک مکان عمومی بمب‌گذاری می‌کند.

در اینجا هم با توجه به قصد و نیت قبلی فرد برای انجام یک جنایت عمدی، قتل یا قتل‌های صورت گرفته عمدی تلقی می‌شود. در هر موردی که دادگاه عمدی بودن قتل از سوی فرد را احراز کند. بر اساس قانون، مجازات جنایت عمدی حسب مورد و به درخواست قربانی یا اولیای دم او، قصاص یا دیه خواهد بود.

وکیل انواع قتل

قتل غیرعمد

قتل غیر عمد، خود به دو گروه شبه عمد و خطای محض تقسیم می‌شود.

1.قتل شبه عمد

این نوع قتل دارای سه حالت است:

حالت اول

حالتی است که شخص قصد کشتن شخص دیگری را ندارد اما قصد فعل یعنی قصد انجام رفتاری را دارد. اما آن فعل و رفتار صورت گرفته به لحاظ عرفی کشنده نیست. مثل آنچه که در تصادفات رانندگی رخ می‌دهد. این نوع قتل، شبه عمد است. مشخص کردن این موضوع و راستی آزمایی آن در دادگاه باید توسط وکیل قتل صورت بگیرد. بدیهی است که هر زمان عمل مرتکب به لحاظ عرفی کشنده باشد نوع قتل هم تغییر می‌کند و عمدی می‌شود.

حالت دوم

حالتی است که شخص نسبت به موضوع جهل داشته باشد. مثلا شخص الف می‌خواسته رفتاری را نسبت به یک شیء یا یک حیوان انجام دهد، بعدا مشخص می‌شود که اشتباه کرده و موضوع در حقیقت انسان بوده نه شیء یا حیوان. در اینجا نسبت به مقتول نه قصد کشتن او را داشته. و نه رفتارش به لحاظ عرفی کشنده بوده بلکه صرفا نسبت به موضوع جاهل بوده و اشتباه کرده است. بدیهی است که اگر قصد کشتن داشته یا رفتارش کشنده باشد، قتل واقع شده عمدی است.

حالت سوم

شبیه حالت اول است. یعنی حالتی که شخص مرتکب تقصیر می‌شود. اعم از اینکه بی‌احتیاطی کند. بی‌مبالاتی کند. مقررات را رعایت نکند. یا در عمل خود مهارت نداشته باشد. آنچه که باعث شبه عمد شدن عمل شخص می‌شود. آن است که قصد کشتن ندارد و رفتارش هم به لحاظ عرفی کشنده نیست. همانند مثال تصادفات رانندگی.

مجازات جرم قتل شبه عمد

از آن جایی که این نوع قتل عمدی نیست، پس مستوجب قصاص نیست. و مجازات در نظر گرفته شده برای آن پرداخت دیه توسط خود مرتکب است. در مورد قتل غیر عمد ناشی از تصادفات رانندگی مرتکب علاوه بر پرداخت دیه، مجازات حبس نیز دارد. در سایر مصادیق حکم به پرداخت دیه توسط مرتکب، قطعی و حتمی است.

2.قتل خطای محض

این نوع از قتل که به عقیده‌ی برخی، زیرگروهِ قتل غیر عمد و به عقیده‌ی برخی دیگر نوم سومی از قتل است. در بسیاری از موارد سبب اشتباه با قتل شبه عمد می‌شود. اعمال وکیل قتل در این نوع پرونده ها بسیار حساس وظریف است. و باید با جمع آوری مدارک موثق و بیان اهمیت آنها درمیان مراجع قانونی به اثبات این جرم و در صورت بی گناهی به اثبات آن بپردازد.

به طور کلی قتل خطای محض، حالتی است که شخص نه قصد کشتن شخص دیگری را و نه اصلا قصد انجام عمل و رفتاری را دارد. اما به طور اشتباهی و خطایی قتلی واقع می‌شود. برای چنین قتلی می‌توان سه حالت بیان کرد.

حالت اول

وقتی قتل در حال خواب یا بیهوشی واقع می‌شود. مثلا شخص الف در اثر غلتیدن در خواب باعث مرگ شخص ب می‌شود.

حالت دوم

قتل توسط صغیر یا مجنون واقع شود. مثلا یک کودک یا یک شخص دیوانه مرتکب انجام قتل روی شخص دیگری شوند.

حالت سوم

در واقع همان تعریف جرمِ قتلِ خطاست. یعنی حالتی که شخص نه قصد انجام رفتار و عملی را داشته و نه قصد کشتن دارد. اما در اثر اشتباه و خطا قتلی رخ می‌دهد. مثل حالتی که شخص الف تیری را به قصد شکار رها کرده اما به یک انسان برخورد می‌کند.

ممکن است بین این حالت با حالت دوم از قتل شبه عمد خلطی رخ دهد. اما باید توجه داشت که در قتل شبه عمد قاتل قصدِ فعل، یعنی قصد انجام رفتاری را دارد اما نسبت به موضوع جاهل است. اما در این حالت مرتکب قصد هیچ‌گونه رفتار و فعلی را ندارد و در اثر اشتباه قتل واقع شده است. البته کاملا بدیهی است که اگر رفتار مرتکب به لحاظ عرفی کشنده باشد. و شخص هم بر کشنده بودن رفتارش علم داشته باشد، قتل واقع شده عمدی است.

مجازات جرم قتل خطای محض

قتلِ خطا همانند قتل شبه عمد مستوجب پرداخت دیه است. با این تفاوت که در شبه عمد دیه توسط خود مرتکب پرداخت می‌شود اما در خطای محض، عاقله‌ی مرتکب، ملزم به پرداخت دیه هستند. عاقله عبارت است از بستگان و خویشان ذکورِ (مرد) نسبی قاتل به ترتیبِ طبقاتِ ارث. مثل پدر، پدر بزرگ، فرزند پسر، برادر، عمو، دایی و … .

قصاص نشدن قاتل در برخی شرایط

این افراد اگر به قتل برسند قاتل قصاص نمی ‌شود:

  • مقتول به وسیله یک شخص غیربالغ یا دیوانه به قتل برسد.
  • مقتـول مجنون یا دیوانه باشد.
  • مـقتول غیر مسلمان و قاتل مسلمان باشد.
  • مقتول توسط پدر یا جد پدری به قتل برسد.

وکیل متخصص قتل

طبق نوشته های فوق از آنجا که اثبات نوع قتل ودفاع از شخص متهم به قتل کاری بسیار ظریف و دقیق است. بهتر است دراین خصوص با وکیل متخصص کیفری مشورت کرد. زیرا وکیل قتل متخصص این گونه موارد است. و میتواند به بهترین طریق نسبت به احقاق حق موکل خود اقدامات لازم را انجام دهد.

اگر مسلمانی یک فرد مسیحی را به قتل برساند ، قصاص میشود؟

خیر قصاص نمیشود زیرا یکی از شرایط قصاص مساوی بودن دین میباشد اما اگر توجه شود که اگر غیرمسلمانی ، مسلمانی را بکشد ، قصاص خواهد شد.

اگر فردی که شرایط قصاص را نداشته باشد ، مانند پدری که پسر خود را بکشد ، آیا به هیچ وجه قصاص نمیشود؟

مطابق ماده 612 باب پنجم تعزیرات ، فرد مذکور تا ده سال به حبس محکوم خواهد شد.

مجازاتی کسی که در قتل عمدی معاونت کند چیست ؟

مجازات شخص معاون قتل ، حبس تا 25 سال میباشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *