بهترین وکیل متخصص کلاهبرداری در غرب تهران می تواند با تنظیم لایحه ای مطابق قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری درخواست اعلام کاهش مجازات حبس را از دادیار محترم اجرای احکام درخواست نماید .

مطابق قانون مرجع محترم اجرای احکام کیفری با توجه به وضعیت صدور حکم و شرایط جدید قانون کاهش مجازات حبس تعزیری درخواست اعمال تخفیف را از دادگاه صادر کننده حکم قطعی به آن شعبه ارجاع می نماید و در این قبیل موارد نیز دادگاه صادر کننده حکم خارج از نوبت نسبت به پرونده های مربوطه اتخاذ تصمیم مینماید .

باید توجه داشت در اکثر موارد ، رضایت شاکی خصوصی اختیار دادگاه در تخفیف مجازات را بیشتر مینماید و البته مطابق قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری کلاهبرداری های کمتر از یکصد میلیون تومان در چهارچوب جرائم قابل گذشت بوده و در صورت اعلام رضایت شاکی خصوصی در هر مرحله از دادرسی ولو بعد از صدور رای قطعی موجبات صدور موقوفی تعقیب را فراهم می آورد و پرونده در این صورت مختومه میگردد .

کلاهبرداری چیست و چگونه صورت می گیرد ؟

یکی از شیوه های نوین در تصاحب نامشروع اموال موضوع کلاهبرداری است همانطور که در مقاله مربوط به نکاتی درباره کلاهبرداری به صورت کامل بیان گردید کلاهبرداری واژه‌ای فارسی است و دلالت بر آن داشته که فرد با نیرنگ و فریب و با سوء استفاده از حسن اعتماد بقیه اموال دیگران را به تاراج می برد.

به عبارتی فرد مجرم اول با اقداماتی که قانون آنرا مانور متقلبانه می نامد ، اعتماد بزه دیده را جلب کرده به ترتیبی که می تواند با این اقدامات خود اموال وی را به راحتی تصاحب نماید .

یکی از نمونه های قدیمی و کلاسیک کلاهبرداری سوء استفاده از اعتماد افراد بوده که غالباً در قالب جعل عنوان شکل می گیرد .

وکیل کلاهبرداری

فرد تبهکار مدعی می گردد که داری سمتی عالی رتبه بوده و افراد مالباخته با خوش خیالی اموال خود را در اختیار ایشان قرار میدهند و کلاهبرداری محقق می گردد .

قانونگذار در مواردی نیز علاوه بر موضوع کلاهبرداری کلاسیک که دارای دو عنصر مانور متقلبانه در جهت فریب مال باخته و دوم دریافت وجوهات از ایشان می باشد ، اقدامات دیگری را نیز در زمره کلاهبرداری قرار داده است که در این رابطه می توانید از وکیل کلاهبرداری تماس حاصل فرمایید .

از جمله این موارد می‌توان به موضوعاتی اشاره نمود که قانون گذار آنها را در حکم کلاهبرداری قلمداد کرده هرچند ماهیت اقدامات در چارچوب کلاهبرداری کلاسیک نمی گنجد اما مجازات مرتکب دقیقاً برابر مجازات کلاهبردار است .

نمونه های این موارد در دنیای حقوق متعدد بوده لیکن برخی از موارد که قانون گذار آن را در حکم کلاهبرداری قلمداد نموده در مقاله نکاتی در خصوص کلاهبرداری به صورت کامل عنوان شده است .

رد مال در کلاهبرداری

یکی از ویژگی‌های اساسی کلاهبرداری آن است که قاضی دادگاه در زمان صدور حکم به مجازات نسبت به اموال کلاهبرداری شده نیز تعیین تکلیف خواهد نمود و در اصطلاح حقوقی رد اموال موضوع جرم را نیز به عنوان بخشی از مجازات مرتکب در دادنامه مورد اشاره قرار خواهد داد .

به عنوان مثال اگر فردی با ادعای اینکه  در سفارت خارجه است و می‌تواند ویزای افراد را به صورت قانونی و بسیار سریعتر از مراحل عادی دریافت نماید و از این طریق ۱۰۰ میلیون تومان از افراد اخذ نماید با اثبات مجرمانه بودن اقدامات علاوه بر محکومیت به مجازات حبس و یا جزای نقدی به بازگرداندن ۱۰۰ میلیون تومان به مالباختگان نیز محکوم می گردد .

یا در مثال دیگر افرادی که با دلار تقلبی اقدام و انجام معاملات نموده اند علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر قانونی به بازگرداندن وجوه و یا کالاهای موضوع جرم محکوم خواهند شد .

توضیحات تکمیلی با وکیل کلاهبرداری

 

مسئولیت کلاهبرداران در رد مال

یکی از نکات بسیار مهم در موضوع کلاهبرداری آن است که در فرضی ممکن است کلاهبرداران متعدد باشند و همگی به عنوان مشارکت در جرم کلاهبرداری به تحمل مجازات حبس محکوم شوند و همگی نیز به رد مال به مالباخته ملزم شوند در این صورت میزان مسئولیت هر یک از کلاهبرداران در مقابل مالباخته به چه میزان است ؟

  1. گروهی بر این عقیده اند که با توجه به این امر که قصور کلاهبرداران و اقدامات مجرمانه منتسب به همگی آنها بوده هر یک از آنها موظف به رد تمام اموال موضوع جرم مالباخته می باشد و به عبارتی مسئولیت در بین کلاهبرداران به صورت تضامنی است .
  2. اما گروه دیگر بر این باورند که موضوع جرم کلاهبرداری در صورت مشارکت تقسیم مسئولیت در بین مجرمان خواهد بود و به عنوان مثال اگر ۴ نفر در ارتکاب جرم کلاهبرداری دقیق باشند هر کدام یک چهارم از مبلغ موضوع جرم را متعهد به بازپرداخت به نفع مالباخته می باشد در این صورت می گویند مسئولیت کلاهبرداران به صورت تساوی است و نه تضامنی .

مسئولیت دادگاه در تعیین ارزش اموال

آنچه بیش از هر چیز در مبحث رد مال محل اختلاف است آن بوده که در مواردی دادگاه مجبور است در جهت تعیین جزای نقدی ارزش مال موضوع کلاهبرداری را برآورد نماید به عنوان مثال اگر کلاهبرداری ملکی باشد که در حال حاضر موجود است دادگاه برای تعیین جزای نقدی ارزش مال محاسبه می نماید و به عنوان مثال حدوداً یک میلیارد تومان برآورد خواهد نمود و مجرم متعهد به پرداخت این مبلغ خواهد بود.

 اما در خصوص رد مال با توجه به این امر به عین مال که همان خانه است موجود می باشد کلاهبردار متعهد به رد ملک به مالباخته خواهد بود .

رد عین ، مثل و یا قیمت مال

در مواردی ممکن است دادنامه محکومیت در خصوص رد مال با ابهاماتی همراه باشد به این ترتیب که به صورت دقیق مشخص نشده مجرم می‌بایست عین مال را به مالباخته رد کند و یا مثل آن و یا قیمت برآورد شده آن را .

 قانونگذار این ایراد را به صورت کلی برطرف نموده و عنوان نموده است اگر عین اموال موجود باشد عین این اموال به مالباخته عودت می گردد اگر اموال جز اموال مثلی باشد و عین ان موجود نباشد مثل آن با هزینه مجرم تهیه و به مالباخته عودت می گردد و در صورتیکه مثل آن نیز موجود نباشد قیمت این اموال محاسبه و به مال باخته رد خواهد شد .

وکیل متخصص کلاهبرداری

البته ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص رفع ابهام نموده است و نکته بسیار مهم آنجاست که در صورت حکم به پرداخت قیمت مال ، ملاک عمل در رد مال محاسبه قیمت اموال در مرحله اجرای حکم می باشد .

اختلاف در ارزش اموال

 در گذشته مباحثی در فقه مطرح گردیده و آن هم در جایی است که در محاسبه ارزش اموال موضوع جرم فی مابین متهم و مال باخته اختلاف نظر وجود دارد .

 به عنوان مثال انگشتری با مانور متقلبانه از ید مالک آن خارج می گردد و به هر ترتیب عین انگشتر توسط کلاهبردار از بین رفته به ترتیبی که  دسترسی به آن مقدور نیست .

ممکن است اختلاف شود ارزش این انگشتر چه میزان بوده مالک ارزش  بسیار بیشتری را به عنوان ارزش واقعی انگشتر معرفی می‌کند اما کلاهبردار ارزش آن را بسیار کمتر اعلام می نماید همانطور که بیان شد در فقه اسلامی در این موارد ارزش گذاری مجرم را ارجح می دانند و مالک متعهد است برای اثبات ادعای خود مبنی بر ارزش واقعی انگشتر دلیل و مدرکی را ارائه نماید .

 اما امروزه در حال حاضر به علت وجود مراجع ارزش گذاری برای اموال اختلاف چندانی در محاسبه ارزش ریالی اموال که موضوع آن قرار می گیرد فی مابین افراد محقق نخواهد شد.

جهت دریافت مشاوره حقوقی با وکیل کلاهبرداری ، علاوه بر مراجعه حضوری به دفتر وکالت وکیل نادری ، می توانید با شماره های 44386581 نیز تماس گرفته و از مشاوره حقوقی تلفنی به صورت رایگان بهره مند شوید.

مدت رسیدگی به پرونده کلاهبرداری چقدر است ؟

مدت زمان بسته به محل وقوع جرم و مرجع قضایی متفاوت است و میزان زمان مشخصی در قانون قید نگردیده .

کلاهبرداری زیر 50میلیون تومان تا چند ماه قابل طرح شکایت است ؟

مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری کلاهبرداری های زیر یکصد میلیون تومان جزء جرائم قابل گذشت بوده و تا یکسال از تاریخ وقوع آن قابل پیگیری کیفری هستند .

دادگاه صالح به رسیدگی جرم کلاهبرداری چه دادگاهی است ؟

مطابق قانون دادگاهی که اموال بزه دیده در آن توسط کلاهبردار تصاحب شده است .

حق الوکاله کلاهبرداری چه میزان است ؟

حق الوکاله مطابق تعرفه وکلا مشخص گردیده که به آن هزینه های رفت و آمد و پیگیری پرونده در صورت ارجاع به شهرهای اطراف اضافه میگردد .

آیا فرد بدهکار را میتوان به عنوان کلاهبردار مجازات کرد ؟

مطابق قانون کلاهبردار فردی است که با فریب و نیرنگ موفق شده مالی را به دست بیاورد اگر شما بدون فریب مال خود را به فردی داده اید آن فرد کلاهبردار محسوب نمی شود .