اختیارات و تکالیف قیم در قانون 1403 ایران

تقسیم‌بندی اختیارات ، وظایف و تکالیف قیم در قانون ایران – توضیحات تکمیلی با وکیل نادری : چنانکه ماده 1235 قانون مدنی مصوب سال 1313 و ماده 79 قانون امور حسبی مصوب سال 1319 مقرر میدارند. تکالیف قیم به دو قسم تقسیم می شود :

  1. مواظبت از شخص مولی‌علیه
  2. اداره‌ی اموال و حقوق مالی مولی‌علیه

باید توجه داشت که اگر قیم پس از حکم دادگاه مبنی بر انتصاب به قیمومت و قبل از ابلاغ حکم مزبور به او، اقدام به اعمالی در همین راستا کند اعمال او صحیح و نافذ است. زیرا شخص مزبور از تاریخ انتصاب به قیمومت از طرف دادگاه، دارای سمت مزبور شده است. اگرچه در آن تاریخ، حکم انتصاب به او ابلاغ نشده بوده است.

اختیارات و تکالیف قیم در قانون 1401 ایران

مواظبت و تربیت مولی‌علیه

نگهداری و رعایت بهداشت و جلوگیری مولی‌علیه از خطرات جانی که ممکن است پیش بیابد. و یا اعمالی که منافات با وضعیت اجتماعی او دارد و همچنین سعی و کوشش در تعلیم و تربیت صغیر و تلاش در بهبود وضعیت مولی‌علیه چنانچه او بیمار شود. از جمله وظایف جناب قیم است. و این موارد در صورتی از سوی قیم به انجام میرسد که مولی‌علیه تحت حضانت قرار نگرفته باشد. و الّا نگاهداری و تربیت او طبق قانون بعهده‌ی مادر است.

ازدواج و طلاق زن محجور

اختیارات و تکالیف قیم در موردی که ازدواج مجنون را از نظر تأثیر در مداوا یا بهبود کسالت و یا میل شدید جنسی لازم بداند و یا آنکه مجنون احتیاج به کسی دارد که بعنوان زن از او نگاهداری کند. پیشنهاد خود را به دادستان میدهد. دادستان امر را به پزشک قانونی ارجاع میدهد و چنانچه پزشک نظریه‌ی قیم را تأیید کرد. دادستان به قیم اجازه‌ی ازدواج برای مجنون را میدهد. ممکن است قیم قبلاً به پزشک مراجعه کرده باشد و گواهی پزشک را در لزوم ازدواج مجنون به پیوست پیشنهاد خود تقدیم دادستان نماید.

اجازه‌ی اشتغال به محجور

بسیاری از محجورین مانند سفیهان و صغار ممیز و بعضی از مجانین که جنون آنان طوری نیست. که مانع از هرگونه فعالیت اقتصادی باشد قادرند که بوسیله‌ی اشتغال به کار یا پیشه، به فعالیت‌های اقتصادی مشغول شوند. البته به شرطی که قیم، آنها را به کار یا پیشه‌ای بگمارد و در صورتی که قیم اجازه‌ی اشتغال به کار یا پیشه به محجور بدهد محجور میتواند در حدود اجازه‌ی آنها عمل نماید.

فروش اموال منقول غیرلازم

وظیفه‌ قیم اداره‌ی اموال محجور است و این امر ایجاب نمی‌کند که اموال او را بفروشد. مگر آنکه مصلحت محجور آن را اقتضاء کند. و آن در موردی است که نگاهداری اموال بر ضرر محجور یا فروش آن به مصلحت و غبطه‌ی او باشد. مثلاً اموال منقول محجور چنانچه از قبیل میز، فرش، مبل و لوازمی باشد. که نگاهداری آنها هزینه برمی‌دارد و خود اموال به تدریج ضایع میشود .و یا از بین میرود و محجور نیز به آنها احتیاجی ندارد که میتواند از پول آن، مال دیگری خریداری نمود که منافع بیشتری بدهد. در این حالت قیم حق دارد که اقدام به فروش اموال محجور نماید.

نگاهداری اموال

وکیل عزل و نصب قیم : چون قیم نسبت به اموال محجور امین محسوب میشود. باید هر یک از اموال مولی‌علیه را در محلی که در خور آن قبیل اموال است نگاهداری نماید. مثلاً چنانچه آن اموال محتاج به محل سرپوشیده باشد آن را در محل مزبور حفظ کند.

صورت‌برداری از اموال مولی‌علیه به چه منظوری انجام میشود؟

قیم برای آنکه بتواند دارایی مولی‌علیه را اداره کند. و وظایفی که قانون بعهده‌ی او گذارده است انجام دهد. باید آن دارایی بطور مشخص و تعیین‌شده به تصرف قیم داده شود.

آیا قیم حق دارد که دعوای محجور را به صلح خاتمه دهد؟

قیم حق ندارد که دعوای محجور را به صلح و سازش خاتمه دهد. مگر اینکه دادستان امر اخیرالذکر را تصویب کند. بنابراین قانون قیم را در صلح‌کردن از طرف محجور آزاد نگذاشته است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *