جرائم قابل گذشت

مطابق قانون مجازات اسلامی اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است و اما قانون‌گذار در مواردی جرائم قابل گذشت را به صراحت بیان نموده .

تعریف در قانون مجازات اسلامی به شکل بیان گردیده که جرائم قابل گذشت جرائمی هستند که با شکایت شاکی تعقیب متهم آغاز می گردد و اگر شاکی از شکایت خود هر زمان حتی پس از صدور رای منصرف شود موضوع اتهام منتفی می گردد.

جرائم قابل گذشت

ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی موادی از بخش تعزیرات را عنوان این جرائم را مشخص کرده که به ترتیب عنوان جرائم عبارتند از :

 1. استفاده از هوا و هوس غیر رشید برای اخذ سند و نوشته به ضرر وی
 2. توهین به اشخاص
 3. اذیت و ضربه و سقط جنین
 4. امتناع از پس دادن طفل
 5. رها کردن طفل در خالی از سکنه
 6. عدم پرداخت نفقه
 7. افشای اسرار توسط طبیب
 8. اجبار گرفتن نوشته یا سند و امضا از دیگری
 9. تهدید به قتل
 10. آتش زدن اموال دیگری
 11. تخریب اموال دیگری
 12. کشتن حیوان دیگری
 13. اسناد و اوراق متعلق به دیگری را تلف کردند
 14. چراندن حیوان در ملک دیگری
 15. اصله خرما را قطع کردند
 16. تخریب محیط زیست دیوار کشی و زهکشی
 17. تصرف ملک دیگری به قهر و غلبه
 18. ورود به منزل دیگری به عنف و تهدید
 19. افتراء قولی
 20. نشر اکاذیب
 21. افتراء عملی
 22. هجو کسی با نظم و نثر به صورت کتبی یا شفاهی

البته باید توجه داشت مطابق قانون مجازات اسلامی قصاص  و دیات نیز در مواردی قابل گذشت می باشد .

در مقابل این دسته از جرائم ، جرائم غیر قابل گذشت قرار دارد ، جرائمی که گذشت و رضایت شاکی تاثیری در آن ندارد .

نوشته‌ها

اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری

اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری در شرایطی ممکن است ماده ای در قانون سازو کاری را جهت انجام برخی اقدامات پیش بینی نماید به عنوان مثال صدور اسناد ماده 147 اسناد رسمی و یا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و یا اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری . […]