امین و اداره‌ی اموال غایب مفقودالاثر

امین و اداره‌ی اموال غایب مفقودالاثر : کسی غایب مفقودالاثر شناخته میشود که مدت بالنسبه مدیدی از محل خود غایب باشد. و از او هیچگونه خبری نرسیده باشد که او زنده یا مرده است و الّا هرگاه مدت بالنسبه کوتاهی غایب باشد و یا اینکه بدانند زنده است. ولی محل او معلوم نباشد غایب مفقودالاثر شناخته نمی‌شود. اگرچه غیبت او مدت مدیدی بطول انجامد و یا هیچ زمان برنگردد. در صورتی که غایب مفقودالاثر از خود دارایی و یا زنی را بجا نگذارده باشد وضعیت او مورد گفتگوی حقوقی قرار نمی‌گیرد. در ادامه با توضیحات وکیل امور حسبی همراه باشید…

اثر عدم مشخص‌کردن اداره‌کننده اموال از سوی غایب

در صورتی که غایب مفقودالاثر از خود دارایی باقی گذارده باشد. و برای اداره‌ی آن تکلیفی معین کرده است. مانند آنکه وکیل برای این امر تعیین نموده باشد. وکیل مزبور در حدود اختیارات خود به اداره‌ی آن مبادرت خواهد نمود. و یا آنکه قانوناً کسی باشد که دارایی غایب را اداره کند. مانند آنکه غایب مجنون و یا سفیه بوده و فرار کرده باشد ولی یا قیم او دارایی او را اداره میکند.

امین و اداره‌ی اموال غایب مفقودالاثر

بنابراین اعمال وکیل غایب مفقود الاثر ، ولی و قیم ادامه خواهد داشت. تا غایب برگردد و یا بمیرد و یا حکم موت فرضی او صادر شود. هرچند که به طول انجامد اما در صورتی که غایب مفقودالاثر برای اداره‌ی اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد. و کسی هم نباشد که قانوناً اداره‌ی دارایی او را تصدی نماید به وسیله‌ی دادگاه تکلیف آن تعیین میشود و برای آن اموال، امین تعیین خواهد شد.

امین و حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر

تا زمانی که برای غایب مفقودالاثر حکم موت فرضی صادر نشده باشد. صدور حکم قیمومت برای فرزندان وی موجه نیست و دادگاه تکلیف دارد که برای اداره‌ی اموال غایب مفقودالاثر امین تعیین کند. لازم به ذکر است که در صورت حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر، داشتن حکم حضانت اطفال از سوی همسر غایب مفقودالاثر با صدور حکم قیمومت فرزندانش ملازمه ندارد.

معیار تعیین امین برای اموال غایب مفقودالاثر

دادگاه هر کسی را که شایسته برای اداره‌ی اموال غایب بداند به سمت امانت منصوب میکند خواه از بین کسانی باشد که دادستان یا اشخاص ذینفع معرفی کرده‌اند و یا خود دادرس او را در نظر گرفته باشد. در صورتی که قبل از درخواست تعیین امین، اموال غایب به وسیله‌ی اشخاصی نگاهداری میشده است. که هیچگونه سمت قانونی نداشته‌اند اینان در انتخاب شدن به سمت امانت با داشتن شایستگی بر دیگران مقدم می‌باشند. زیرا آنها در اداره‌ی اموال غایب آشناتر از دیگرانند و با داشتن صلاحیت، موجبی برای تغییر آنان نیست.

شرایط پذیرفتن درخواست تعیین امین از سوی دادگاه

پذیرش درخواست تعیین امین برای اموال غایب مفقودالاثر از طرف دادگاه متوقف بر دو شرط است اولاً غایب کسی را برای اداره‌کردن اموال خود معین نکرده باشد. و کسی هم نباشد که قانوناً حق اداره‌ی اموال غایب را دارد مانند قیم. ثانیاً دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون اینکه حیات و ممات او معلوم شده باشد. این امر نوعاً به وسیله‌ی گواهی اثبات میشود.

موجبات عزل امین

از جمله مهم‌ترین وظایف و اختیارات امینِ اموالِ غایب مفقودالاثر صداقت و امانت است. در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که شخص امینِ اموال غایب مفقودالاثر هیچ یک از این صفات را ندارد و مرتکب خیانت درامانت، اختلاس یا کلاهبرداری شده باشد تمامی اختیارات از آن شخص سلب می‌شود.

آیا امین اموال غایب مفقودالاثر میتواند از خویشاوندان غایب باشد؟

نه تنها خویشاوندان غایب مفقودالاثر حق امین شدن را دارند بلکه نسبت به بقیه اشخاص نیز اولویت در این باره دارند.

در صورتی که حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر صادر بشود امین چه وضعیت حقوقی پیدا خواهد کرد؟

در این صورت سمت امین بودن از فرد زائل میشود و اموال به جا مانده از میت به وراث او به ارث میرسد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *