مهریه بعد از فوت همسر : مهریه بعنوان یک دین که از زمان تحقق عقد نکاح بر ذمه‌ی شوهر قرار میگیرد. چه شوهر در قید حیات باشد یا اینکه شوهر فوت کرده باشد ، باید پرداخت شود . بعبارت دیگر تا زمانی که پرداخت‌نشده باشد. یا از ناحیه‌ی زن ابراء نشده باشد ، نمیتوان آن را نادیده گرفت.

پرداخت مهریه از ماترک شوهر :

اگر شوهر ارثی از خود گذاشته باشد ، بدهی‌های شوهر از ماترک پرداخت خواهد شد . مهریه نیز بعنوان یک دین ممتازه است و پیش از هر بدهی از اموال متوفی توسط وکیل مهریه دریافت میشود .

مهریه بعد از فوت همسر

اما اگر متوفی ارثی از خود برجای نگذاشته باشد. در صورت مطالبه‌ی مهریه ، وراث جوابگوی مهریه زن نمیباشند. و تکلیفی به پرداخت مهریه ندارند.

نحوه‌ی دریافت مهریه از ماترک شوهر :

اگر زوجه از میزان ماترک زوج بخواهد مهریه مطالبه کند. همان روش‌های مطالبه مهریه در حالت عادی را سپری میکند. توجه شود که اگر میزان مهریه وجه نقد باشد. ملاک نرخ تورم ، زمان فوت همسر است . مثلا اگر 5 سال پیش شوهر فوت کرده باشد. همان نرخ 5 سال پیش در مهریه محاسبه میشود. اما اگر مهریه سکه باشد که به قیمت روز مطالبه میشود.

اخذ مهریه از سهم‌الارث شوهر

گرفتن مهریه از سهم‌الارث شوهر زمانی امکان‌پذیر است. که پدرشوهر یا شخص مورث فوت کرده باشد. و در این حالت زن از سهم‌الارثی که به همسرش رسیده است. و جوابگوی مهریه است از دادگاه تقاضا میکند .

نحوه وصول مهریه از سهم‌الارث شوهر

اگر زن بخواهد قصد دریافت مهریه از سهم‌الارث داشته باشد. یک دادخواست تامین اموال را به دادگاه خانواده تقدیم میکند . دادگاه اموال مربوطه را تا سپری شدن روند قانونی توقیف میکند و زمانی که اموال از طریق مزایده بفروش رود و مهریه پرداخت شود اموال آزاد میشود.

اگر زن نیز فوت کرده باشد ، فرزندان و دیگر وارثان او میتوانند درخواست مطالبه مهریه را به انجام برسانند.

تکلیف مهریه بعد از فوت زن

مهریه دینی است که بر عهده‌ی مرد میباشد و تا زمانی که پرداخت نشده باشد. جزء بدهی مرد باقی میماند . بنابراین با فوت زن از بین نمیرود و قابل انتقال به وراث است .

شباهت حکم مهریه با اجرت‌المثل

همانطور که زن میتواند مهریه را بعد از فوت شوهر دریافت کند. اجرت‌ المثل با تحقق شروطی قابل مطالبه است که این شروط عبارتند از : اگر زوجه کارهای در منزل را که جزو وظایف او نبوده است. (مانند شیردادن بچه) و به دستور زوج و بدون قصد تبرع بوده است را به انجام رسانده باشد. میتواند از ماترک شوهر اجرت‌المثل خود را مطالبه کند.

اگر پدرشوهر مهریه را برعهده گرفته باشد ، امکان مطالبه مهریه از ماترک او امکان دارد ؟

بله ، اگر پدرشوهر فوت کند زن میتواند اموال پدرشوهر را توقیف کند و این وصول بعنوان بدهی پدرشوهر میباشد.

آیا مهریه و سهم‌الارث زن از اموال شوهر قابل جمع هستند ؟

مهریه زن جزو سهم‌الارث او به حساب نمی‌آید یعنی زن ابتدا مهریه خود را میگیرد سپس علاوه بر آن ، سهم‌الارث خود را از اموال شوهر دریافت میکند.

آیا مقرره‌ای که مادر شهید از بنیاد شهید دریافت میکند را میتوان بابت مهریه وصول کرد ؟

دین متوفی (شهید) فقط از اموال و ماترک متوفی قابل وصول است و وجوه پرداختی به مادر شهید در قالب مقرری ماهانه جزو اموال متوفی محسوب نمیشود.

آیا زوجه بعد از فوت همسرش میتواند نفقه را مطالبه کند ؟

زوجه بعد از فوت زوج، مکلف به نگه داشتن عده است که نفقه این مدت به او تعلق می‌گیرد.