سیر تا پیاز سرقفلی + نکات طلایی

سیر تا پیاز سرقفلی و ماهیت آن : سرقفلی که در قدیم با نام حق کسب و پیشه شناخته می‌شد حقی است که قانونگذار مخصوص مستأجرین اماکن تجاری مقرر کرده است. و در مورد اماکن مسکونی کاربردی ندارد. بطورمثال وقتی فردی مغازه‌ای را از فرد دیگری اجاره می‌نماید و در آن مغازه اقدام به فروش جنسی نموده و بواسطه شهرت و فروش او، ارزش مغازه و شهرت آن نیز بیشتر می‌شود لذا زحمات و تلاش مستأجر در قالب حق سرقفلی مطرح می‌گردد.

سیر تا پیاز سرقفلی

چگونگی ایجاد حق سرقفلی

حق سرقفلی برمبنای یکی از حالات ذیل ایجاد می‌گردد:

 • در زمان تنظیم قرارداد اجاره، مستأجر مبلغی را تحت عنوان خرید سرقفلی به مالک می‌پردازد و این مبلغ در قرارداد نوشته می‌شود. دراین صورت در زمان تخلیه ملک، مالک باید سرقفلی را به نرخ روز محاسبه کرده و به مستأجر پرداخت نماید.
 • در زمان تنظیم قرارداد اجاره، مالک و مستأجر توافق می‌کنند که مالک ملزم است هر ساله در صورت تمایل مستأجر، مورد اجاره را به او با همان قیمت پیشین اجاره بدهد. در این حالت اگر با اتمام قرارداد، مالک خواهان تخلیه ملک باشد باید مبلغی را تحت عنوان سرقفلی به مستأجر پرداخت نماید.

نحوه مطالبه سرقفلی

در قراردادهای اجاره موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376، اگر مالک براساس حکم تخلیه اقدام به تخلیه ملک نماید مستأجر در مواردی که مستحق دریافت سرقفلی است می‌تواند همزمان با دادخواست تخلیه یا پس از آن، سرقفلی را مطالبه نماید.

دادگاه در جلسه رسیدگی با ارجاع پرونده به کارشناس، ارزش سرقفلی را به نرخ روز محاسبه و تعیین نموده و مالک را به پرداخت آن محکوم می‌نماید.

چگونگی صدور اجرائیه

پس از صدور رأی مبنی بر محکومیت مالک به پرداخت سرقفلی و قطعیت آن، اجرائیه صادر و به مالک ابلاغ می‌شود که ظرف 10روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت سرقفلی اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت مالک ظرف مهلت مقرر، مستأجر می‌تواند اقدام به توقیف اموال مالک نماید.

مستندات قانونی در دعوای مطالبه سرقفلی:

پنج ماده از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 به موضوع سرقفلی اشاره و به آن پرداخته است که عبارتند از:

 1. مـاده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376
 2. ماده 7 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376
 3. مـاده8 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376
 4. ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376
 5. مـاده 10 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376

ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376:

«در مواردی که طبق این قانون، دریافت سرقفلی مجاز می‌باشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین خواهد شد.»

نکات مهم در ارتباط با دعوای مطالبه سرقفلی:

 • مستأجر می‌تواند ضمن دادخواست مطالبه سرقفلی، خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطالبه نماید.
 • تخلفات مستأجر در قرارداد اجاره مثل تعدی و تفریط در ملک، تأثیری در میزان سرقفلی ندارد.
 • اگر بعد از قرارداد اجاره، مالک، ملک را بفروشد، در اینصورت تعهد پرداخت سرقفلی به مالک جدید منتقل می‌شود.
 • اگر حق کسب و پیشه به دلیل تخلف مستأجر از قوانین ساقط شود موجب سقوط حق سرقفلی نیز خواهد بود.
 • حق سرقفلی قابلیت توقیف و فروش دارد و هر یک از مالکین مشاعی می‌تواند تقاضای فروش سرقفلی و پرداخت حق خود را بنماید.
 • مطالبه سرقفلی توسط مستأجر قبل از فسخ قرارداد اجاره و تخلیه، محمل قانونی ندارد.

مبلغ سرقفلی چگونه تعیین می‌گردد؟

سیر تا پیاز سرقفلی : مبلغ سرقفلی توسط دادگاه با توجه به موقعیت ملک، طول مدت اشتغال مستأجر در مورد اجاره و حسن شهرت او تعیین می‌گردد.

انتقال سرقفلی به غیر از چه طریقی ممکن است؟

انتقال سرقفلی با صلح‌نامه رسمی بعمل می‌آید و به سند عادی در دادگاه ترتیب اثر داده نمی‌شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *