وکیل برای جرم قمار و شرط بندی و مجازات این جرم : قمار به قراردادی گفته میشود که بین دو فرد یا گروه‌هایی که میخواهند با هم‌ بازی مخصوصی کنند بسته میشود. به موجب این قرارداد ، هر کدام از طرفین و افراد در این بازی پیروز شوند طرف دیگر موظف است مالی یا جنسی و یا کالایی را به برنده بدهد . قمار در هر بازی و با هر وسیله‌ای امکانپذیر است . قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 قمار بازی با هر وسیله‌ای را ممنوع و شرط‌بندی را جرم اعلام میکند .

مجازات قمار

قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع است و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم میشوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم میگردند.

قمار و شرط بندی

وسایل قماربازی

خرید یا حمل یا ساخت یا فروش یا در اختیار دیگری قراردادن آلات و وسایل مخصوص به قماربازی جرم محسوب میشود و مرتکب مجازات خواهد شد .

اگر مورد ، خرید یا حمل آلات و وسایل مخصوص به قمارباز باشد مجازات جزای نقدی در پی خواهد داشت و اگر در مورد ساخت یا فروش یا در اختیار دیگری قرار دادن وسایل مخصوص به قماربازی باشد مجازات حبس و جزای نقدی خواهد بود .

تمام اسباب و وجوه متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط میشود.

عدم وجود جرم شرط‌بندی در قانون

در قانون عنوان مجرمانه‌ای با عنوان شرط‌بندی وجود ندارد . جرم شرط‌بندی تحت عنوان قمار مورد بررسی قرار میگیرد .

نکته مهم در این باره این است که شرط خاص برای تحقق این جرم قصد برد و باخت است یعنی سوءنیتی مبنی بر قصد برد و باخت باید وجود داشته باشد تا تحقق جرم به اثبات برسد .

وضعیت کیفری قمارخانه‎‌‌ها

هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به حبس و جزای نقدی محکوم میشود .

اشخاصی که در قمارخانه‌ها برای صرف مشروبات الکلی قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب میشوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه میتواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.

غیرقابل مطالبه‌بودن مبالغ حاصل از قمار

وکیل کیفری : قانون مدنی ایران معاملات ناشی از قمار را باطل و نامشروع دانسته است لذا اگر پرداخت بدهی یا ادعای طلب ناشی از قمار باشد قابل مطالبه نیست . بنابراین مطابق ماده 465 قانون مدنی ، قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود .

توصیه حقوقی وکیل جرم قمار و شرط بندی

گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی با استفاده از مدارک افراد بی‌اطلاع اقدام به افتتاح حساب کرده و با در اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه تمامی مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی مثل قمار و شرط‌بندی را به حساب و اسم افتتاح‌کننده حساب انجام میدهد.

مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام میشود برعهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعائی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی ، مالیاتی ، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست.

به همین علت به شما هشدار داده میشود که کارت ملی یا حساب بانکی خود را به هیچ عنوان به کسی حتی در ازای مبالغ هنگفت ، اجاره ندهید ؛ زیرا تبعات کیفری در پی خواهد داشت.

آیا جرم قماربازی از جمله جرائم قابل گذشت است ؟

جرم قماربازی از جرائم عمومی است و در صورتی که شاکی رضایت بدهد دادستان بعنوان مدعی‌العموم پیگیری قضایی خواهد کرد .

وضعیت کیفری سایت‌های شرط‌بندی چیست ؟

شرکت در سایت‌های پیش‌بینی و شرط‌بندی مصداق جرم قمار است .