وکیل جرم قمار و شرط بندی ، مجازات این جرم + نحوه شکایت و پیگیری پرونده : قمار به قراردادی گفته میشود که بین دو فرد یا گروه‌هایی که میخواهند با هم‌ بازی مخصوصی کنند بسته میشود. به موجب این قرارداد ، هر کدام از طرفین و افراد در این بازی پیروز شوند طرف دیگر موظف است مالی یا جنسی و یا کالایی را به برنده بدهد.

قمار در هر بازی و با هر وسیله‌ای امکانپذیر است . قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 قمار بازی با هر وسیله‌ای را ممنوع و شرط‌بندی را جرم اعلام میکند .

مجازات قمار

قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع است و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم میشوند. و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم میگردند.

قمار و شرط بندی

وسایل قماربازی

خرید یا حمل یا ساخت یا فروش یا در اختیار دیگری قراردادن آلات و وسایل مخصوص به قماربازی جرم محسوب میشود و مرتکب مجازات خواهد شد .

اگر مورد ، خرید یا حمل آلات و وسایل مخصوص به قمارباز باشد مجازات جزای نقدی در پی خواهد داشت. و اگر در مورد ساخت یا فروش یا در اختیار دیگری قرار دادن وسایل مخصوص به قماربازی باشد مجازات حبس و جزای نقدی خواهد بود .

تمام اسباب و وجوه متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط میشود.

عدم وجود جرم شرط‌بندی در قانون

در قانون عنوان مجرمانه‌ای با عنوان شرط‌بندی وجود ندارد . جرم شرط‌بندی تحت عنوان قمار مورد بررسی قرار میگیرد .

نکته مهم در این باره این است که شرط خاص برای تحقق این جرم قصد برد و باخت است. یعنی سوءنیتی مبنی بر قصد برد و باخت باید وجود داشته باشد تا تحقق جرم به اثبات برسد .

وضعیت کیفری قمارخانه‎‌‌ها

هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به حبس و جزای نقدی محکوم میشود .

اشخاصی که در قمارخانه‌ها برای صرف مشروبات الکلی قبول خدمت کنند. یا به نحوی از انحاء به دایرکننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب میشوند. و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه میتواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.

غیرقابل مطالبه‌بودن مبالغ حاصل از قمار

وکیل کیفری : قانون مدنی ایران معاملات ناشی از قمار را باطل و نامشروع دانسته است. لذا اگر پرداخت بدهی یا ادعای طلب ناشی از قمار باشد قابل مطالبه نیست. بنابراین مطابق ماده 465 قانون مدنی ، قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود.

توصیه حقوقی وکیل جرم قمار و شرط بندی

گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی با استفاده از مدارک افراد بی‌اطلاع اقدام به افتتاح حساب کرده و با در اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه تمامی مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی مثل قمار و شرط‌بندی را به حساب و اسم افتتاح‌کننده حساب انجام میدهد.

مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام میشود برعهده دارنده صاحب حساب است. و هیچ ادعائی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی ، مالیاتی ، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست.

به همین علت به شما هشدار داده میشود که کارت ملی یا حساب بانکی خود را به هیچ عنوان به کسی حتی در ازای مبالغ هنگفت ، اجاره ندهید. زیرا تبعات کیفری در پی خواهد داشت.

قمار اینترنتی

قمار اینترنتی همانند قمار در فضای حقیقی از نظر قانونی جرم محسوب می ‌شود. و برای مرتکبین آن ها مجازات تعیین شده است. بدین شرح که معمولاً با ایجاد وب‌ سایتی برای ورود کاربران با موضوعاتی مشابه حدس ‌زدن نتایج مسابقات ورزشی وجوه قابل توجهی را از کاربران سایت های قمار دریافت نموده و در نهایت مبلغی را به شخصی که نتیجه را درست حدس ‌زده باشد پرداخت می ‌نمایند .

آیا جرم قماربازی از جمله جرائم قابل گذشت است ؟

جرم قماربازی از جرائم عمومی است و در صورتی که شاکی رضایت بدهد دادستان بعنوان مدعی‌العموم پیگیری قضایی خواهد کرد .

وضعیت کیفری سایت‌های شرط‌بندی چیست ؟

شرکت در سایت‌های پیش‌بینی و شرط‌بندی مصداق جرم قمار است .