الزام موجر به تعمیرات

دعوی الزام موجر به تعمیرات اساسی :

پس از انعقاد قرارداد اجاره توسط موجر و مستاجر تکالیف و تعهداتی برای هر دو طرف قرارداد شکل می‌گیرد که یکی از رایج‌ترین آنها در صورتی است که عین مستاجره نیاز به تعمیر اساسی داشته و مانع از انتفاع مستاجر از ملک مورد اجاره باشد که در این صورت مستاجر ابتدا موجر را ملزم به انجام تعمیرات میکند و در صورت عدم امکان موجر  به انجام تعمیرات عین مستاجره و یا پرداخت هزینه ها ان،مستاجر حق فسخ قرارداد اجاره را دارد .

مطابق ماده 486 از قانون مدنی که قانون مادر محسوب و در صورت عدم وجود قانون خاص و یا قرارداد خاصی ،میان طرفین حاکم است ،انجام تعمیرات در عین مستاجره (ملک مورد اجاره) که برای انتفاع موجر لازم است بر عهده موجر میباشد.

طبق ماده ۲۰ قانون روابط مستاجر و موجر سال ۵۶ ، تعمیراتی که مربوط به خود بنا است بر عهدهی موجر و تعمیراتی اعم از تزیین و استفاده بهتر بر عهده مستاجر است.

در قانون روابط مستاجر و موجر سال ۶۲ هم این ماده وجود دارد اما با این تفاوت که طرفین زمان عقد اجاره می توانند به گونه ای دیگر توافق و شرط کنند و اگر موجر اقدام به تعمیرات اساسی نکند مستاجر میتواند به دادگاه مراجعه کرده و دادخواست الزام موجر به تعمیرات اساسی را مطرح کند.

دادگاه با دعوت طرفین در جلسه رسیدگی به پرونده ، در صورتی که نیاز به نظر کارشناسی باشد پرونده را به کارشناس دادگستری ارجاع داده و پس از اعلام نظر کارشناس خوانده را ملزم به انجام تعمیرات اساسی می کند .

الزام-موجر-به-تعمییرات

مرجع صالح :

مرجع صالح برای طرح این دعاوی، اگر مستاجر هزینه انجام تعمیرات را از موجر مطالبه کند دعوا منقول محسوب و در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است و اگر مستاجر انجام تعمیرات عین مستاجره را از موجر مطالبه کند دعوا غیر منقول محسوب و در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.

صدور اجراییه :

پس از صدور حکم به محکومیت موجر به انجام تعمیرات عین مستاجره و قطعی شدن ان و صدور اجراییه و تشکیل پرونده اجرایی در صورتیکه موجر از انجام تعمیرات خودداری کند دادورز به مستاجر اعلام میکند که یا خود تعمیرات عین مستاجره را انجام داده و هزینه ان را از موجر مطالبه کند و یا شخص ثالثی را برای انجام تعمیرات معرفی کنند.

مدارک مورد نیاز برای طرح دعوی :

۱. ثبت نام ثنا
۲‌.قرارداد اجاره میان موجر و مستاجر                                                                                                                3.ذکر مواردی که عین مستاجره نیاز به تعمیر دارد و در صورت نیاز اخذ تامین دلیل از شورای حل اختلاف

نکات مهم در مورد الزام موجر به تعمیرات اساسی :

۱. مستاجر بدون حکم دادگاه نباید اقدام به تعمیرات کند در صورت انجام تعمیرات بدون حکم قادر به دریافت هزینه ها از موجر نخواهد بود.

۲. در صورت عدم استفاده درست از ملک توسط مستاجر ، موجر را نمیتوان ملزم به تعمیراتی کرد که ناشی از عمل خود مستاجر است.

۳. تشخیص تعمیرات اساسی یا غیر اساسی بر عهده دادگاه است .

۴. اگر ملک مورد اجاره در زمان عقد قرارداد دارای ایراد باشد مستاجر میتواند عقد اجاره را فسخ کند .

وکیل الزام موجر به تعمیرات اساسی :

دعاوی ذکر شده اغلب از جمله اموری است که موجب طرح دعوا می شود و نیازمند مشورت و راهنمایی وکیل است زیرا وکیل با تجربیات خود در این زمینه به بهترین شکل می تواند از حقوق موکل دفاع کند در صورت نیاز به وکیل متخصص امور ملکی و حقوقی از طریق راه های ارتباطی با وکیل نادری تماس حاصل فرمایید .

هزینه دادرسی الزام موجر به انجام تعمیرات اساسی عین مستاجره چقدر است؟

دعوا الزام موجر به انجام تعمیرات یک دعوا غیرمالی محسوب و هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی از خواهان اخذ میشود.

دادگاه موجر را ملزم به انجام چه تعمیراتی از ملک میکند؟

قاضی رسیدگی کننده به پرونده در صورتی موجر را ملزم به انجام تعمیرات میکند که کارسناس رسمی دادگستری تشخیص دهد و نظر بدهد که عدم انجام تعمیرات مانع از بهره برداری مستاجر از عین مورد اجاره باشد.

حق الوکاله وکیل برای طرح و یا دفاع در دعوا الزام موجر به انجام تعمیرات عین مستاجره چقدر هست؟

برای اطلاع از حق الوکاله دعوا الزام موجر به انجام تعمیراتعین مستاجره با وکیل نادری تماس گرفته و مبلغ حق الوکاله با توجه به مراحا دعوا مطلع شوید.