وکیل سفته , قبول و پیگیری پرونده های وصول مطالبات سفته و انجام کلیه امور مرتبط توسط وکیل نادری – وکیل پایه یک دادگستری در تهران .

ماهیت وجودی سفته

سفته نوشته ای می باشد که براساس آن شخصی تعهد می کند در زمان مشخصی مبلغی را به شخص دیگر بپردازد. بطور مثال حسین مبلغی را به حسن قرض می دهد و در مقابل برای اینکه حسین اطمینان حاصل کند که حسن مبلغ قرض داده شده را به موقع پرداخت میکند، سفته ای از او می گیرد تا در اصطلاح عام خیالش راحت بشود.
بنابراین سفته سند تجاری خاص و وسیله پرداخت غیرپولی به مانند چک میباشد که امروزه کاربرد زیادی دارد.

انواع سفته

سفته به علت های مختلف به انواع مختلفی دسته بندی می شود اما توجه شود که از لحاظ شکلی و قانونی هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند.

وکیل سفته

وکیل سفته

الف)سفته برای پرداخت وام

همانگونه که امروزه بسیار مرسوم میباشد ، بانک در مقابل تسهیلات و وام هایی که به مشتریان خود اعطاء میکند ، برای اطمینان از بازپس گیری مبالغ ، راه های متفاوتی از جمله اخذ وثیقه یا گرفتن سفته از مشتری خود اقدام میکند.

ب)سفته برای تضمین حسن انجام کاری

امروزه کارفرمایان در قرارداد کاری که با کارگران و کارمندان خود منعقد میکنند، به دلیل اینکه یکی از اهرم های فشار بر روی کارگران برای درست انجام دادن وظایف محوله ، سفته دریافت میکنند که در این خصوص دعاوی متعددی در دادگاه ها مطرح می شوند .

مقایسه چک و سفته

تفاوت ها و شباهت هایی بین سند تجاری چک با سند تجاری سفته وجود دارد:

الف)تفاوت چک با سفته

  • در چک محال علیه وجود دارد و شخص صادر کننده به بانک دستور پرداخت مبلغ مورد نظر را میدهد اما در سفته بدین نحو نمیباشد و شخص صادر کننده سفته ، خود نیز وظیفه پرداخت مبلغ مورد نظر را دارد.
  • چک مطابق قانون صدور چک مصوب سال 1355 ، هم دارای وصف حقوقی میباشد و هم دارای وصف کیفری میباشد اما در خصوص سند سفته ، این سند به هیچ عنوان از لحاظ کیفری قابل تعقیب نمیباشد و فقط از طریق محاکم حقوقی قابل پیگیری میباشد.
  • در صورت گم شدن چک ، صادر کننده میتواند شکایت کند اما در صورت گم شدن سفته ، در قانون هیچ حقی به صادر کننده نداده شده است که شکایت کند.

ب)شباهت چک با سفته

  • هر دو سند تجاری خاص جهت پرداخت های غیر پولی میباشند.
  • در هر دو این امکان وجود دارد که در وجه حامل صادر شوند.
  • موعد پرداخت در هر دو میتواند بدون تاریخ سررسید باشد و عندالمطالبه باشند و هم میتوانند تاریخ پرداخت در سررسید معینی را انتخاب کنند.

قانون حاکم بر سفته

تنها قانونی که در باب سفته میتوان به آن اشاره کرد ، قانون تجارت از مواد 307 تا 309 میباشد که در مورد سند تجاری سفته قانونگذار بصورت مفصل توضیح داده شده است .

مراحل مطالبه مبلغ سفته در صورت عدم پرداخت

در صورتی که صادر کننده سفته از پرداخت وجه سفته امتناع کند ، دارنده سفته برای مطالبه سفته میتواند اقدامات زیر را انجام دهد:

الف)ابتدا شخص دارنده سفته از تاریخ سررسید به مدت 10 روز به بانک یا دادگاه مراجعه کرده و فرمی به نام واخواست را در سه نسخه پر کند.

ب) یک نسخه از برگ واخواست به شخص صادر کننده ابلاغ میشود و از تاریخ واخواست، شخص دارنده سفته به مدت یکسال مدت طرح دعوا برای مطالبه وجه را دارد.

اگر سفته طبق مقررات قانون تجارت تنظیم نشده باشد ، آیا قابل ابطال میباشد و میتوان از پرداخت آن خودداری کرد؟

خیر، حتی اگر سفته طبق قانون تنظیم نشده باشد ، یک سند عادی دین میباشد که قابل مطالبه میباشد.

آیا خرید سفته از دکه ها کار درستی میباشد؟

اطمینان بخش ترین راه برای تهیه سفته ، تهیه آن از بانک میباشد. زیرا در صورت تهیه سفته از غیربانک، احتمال جعلی بودن آن سند وجود دارد و موجب مشکلات حقوقی خواهد شد.