وکیل الزام به تنظیم سند ، مسلط به تمامی قوانین جدید، طرح شکایت و پیگیری 0 تا 100 پرونده با وکیل نادری : تنظیم سند رسمی مهمترین اثر قولنامه است. قولنامه حاوی تعهد است و در شرایطی شکل می گیرد که طرفین معامله قصد انجام معامله را دارند. اما مقدمات آن را فراهم نکرده اند.

و به همین دلیل قراردادی را تنظیم می کنند و متعهد می شوند که قرارداد را مطابق شرایط و زمان مشخص شده انجام دهند. قولنامه نشان دهنده مالکیت و وقوع معامله نیست. از این رو بهتر است سند رسمی تنظیم شود. برای تنظیم سند طرفین به دفتر اسناد رسمی مراجعه کرده و سند مالکیت را تنظیم می کنند. در صورتی که یکی از طرفین از انجام معامله خودداری کند. شخص دیگر می تواند به دادگاه مراجعه کرده و درخواست الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند.

تنظیم-سند-رسمی

نکته: حتی با مرگ متعهد نیز اثر تعهد از بین نمی رود و این تعهد به وراث وی منتقل می شود.

موانع اقامه دعوی

ملک مورد معامله در رهن یا بازداشت نباید باشد. زیرا دادگاه در ارتباط با انتقال ملکی که در رهن یا بازداشت شده است رای صادر نمی کند. و در این صورت فک رهن را نیز باید دریافت کند. برخی مواقع نیز ممکن است فروشنده مالک اصلی مورد معامله نباشد. از این رو خریدار می ‌تواند دادخواستی را در خصوص فروش مال غیر تنظیم کند.

نحوه اجرای حکم در صورت خودداری فروشنده از انتقال سند

پس از اینکه حکم قطعی صادر شود خواهان می تواند درخواست اجرای حکم کند. سپس اجراییه به خوانده ابلاغ می شود. و وی باید طی 10 روز نسبت به اجرای حکم اقدام کند. که بسیار موارد کمی پیش می آید که محکوم علیه به آسانی تسلیم به رای شده و رای را اجرا کند. به همین علت به مانند تمامی اجرای احکام مدنی پس از تشکیل پرونده اجرا و ابلاغ مجدد به محکوم علیه برای حضور و اجرای حکم قطعی دادگاه در صورت عدم حضور، با معرفی نماینده از دادگاه که اصولا مامور اجرا می باشد. و تعیین دفترخانه و روز معین، محکوم له به همراه دادورز در دفترخانه حاضر شده و مامور اجرا به نمایندگی از جانب محکوم علیه سند را امضا و به نام محکوم له منتقل می نماید.

اقدامات دادگاه در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی

احراز مالکیت رسمی خوانده بر ملک مورد دعوی، اخذ پایان کار، صورتمجلس تفکیکی، عدم بازداشت بودن ملک از سوی مراجع قضایی و در رهن نبودن ملک از جمله اقدامات دادگاه در خصوص صدور حکم به الزام به تنظیم سند رسمی است.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی

بطور کلی تمام دعاوی مربوط به املاک در دادگاه محل وقوع ملک رسیدگی می شوند. از نظر صلاحیت ذاتی نیز دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را دارد.

طرح دعوای اعتراض به توقیف ملک به استناد سند عادی

در دعوای اعتراض به توقیف ملک می ‌بایست دادخواستی با عنوان اعتراض ثالث اجرائی در دادگاهی که حکم یا دستور توقیف توسط آن اجرا شده طرح شود. اما اگر مدارک صرفاً یک مبایعه‌ نامه و سند عادی باشد ممکن است دادگاه به استناد آن دستور رفع توقیف را صادر نکند. به همین دلیل بهتر است در این شرایط الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نیز تقدیم شود.

لزوم درخواست دستور موقت ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

خریدار علاوه بر اقامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی می بایست دستور موقت نیز از دادگاه درخواست کند. تا با این اقدام هوشمندانه از خرید و فروش ‌های بعدی توسط فروشنده و کلاهبرداری ایشان جلوگیری شود.

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی از امور پیچیده بوده و نیازمند مشورت با وکیل خبره است. و احتیاج به رعایت مقدمات دارد که در صورت عدم رعایت آنها منجر به رد دعوی خواهد شد. از این رو حضور یک وکیل از ابتدا و شروع به طرح دعوا با تجربیات و مهارت خود در این زمینه می تواند به بهترین نحو از حقوق موکل دفاع کند و او را راهنمایی کند. در صورت نیاز به وکیل متخصص ملکی و حقوقی از طریق راه های ارتباطی با وکیل نادری تماس حاصل فرمایید.

الزام به تنظیم سند رسمی یک دعوا مالی است یا غیر مالی؟

دعوا الزام به تنظیم سند رسمی یک دعوا مالی محسوب میشود و هزینه ان مطابق دعاوی مالی محاسبه و پرداخت میشود.

کدام دادگاه صالح به رسیدگی به دعوا الزام به تنظیم سند رسمی است؟

دعوا الزام به تنظیم سند یک دعوا غیرمنقول محسوب و دادگاه محل وقوع ملک دادگاه صالح به رسیدگی می باشد که براساس تقسیمات هر حوزه قضایی متفاوت میباشد.

حق الوکاله وکیل دعوا الزام به تنظیم سند رسمی چقدر است؟

حق الوکاله وکلا براساس قیمت ملک مورد دعوی میباشد.