ترکه

 

ترکه به اموال و دارایی هایی گفته می شود که فرد پس از فوت به جا می گذارد این حقوق و دارایی ها می توانند اموالی باشند که شخص از دیگران باید می گرفته یا اینکه شخص باید آنها را به دیگران می داده است به ترکه ارث یا میراث نیز گفته می شود

نوشته‌ها

استثنائات ارث (حبوه )

استثنائات ارث (حبوه ) استثنائات ارث (حبوه ) : موضوعی که در این مقاله میخواهیم درباره آن به بحث وبررسی بپردازیم در خصوص یکی از استثنائات ارث به نام حبوه میباشد. اصل در مسئله ارث این است که تمام وارث در جمع اموال متوفی از ایشان ارث خواهند برد و این از واجبات الهی است […]

وکیل مالیات بر ارث

وکیل مالیات برارث مالیات برارث : به شاخه‌ای از مالیات‌های مستقیم گفته می‌شود که دولت به موجب قانون از افراد دریافت می کند. به این صورت که: هرگاه فردی فوت کند ورثه و بازماندگان آن باید نسبت به انحصار وراثت اقدام کنند تا وراث متوفی به صورت رسمی مشخص شوند . پس از دریافت انحصار […]

نکاتی درباره رد ترکه

نکاتی درباره رد ترکه نکاتی درباره رد ترکه :قبل از ورود به بحث رد ترکه می بایست مشخص نماییم رد ترکه ، چه مزیت و فایده ای میتواند داشته باشد در این خصوص باید به قانون امور حسبی مراجعه کنیم . در شرع اسلام کلیه دارایی فرد پس از مرگ به ورثه او منتقل می […]

مهر موم ترکه

مهر موم ترکه : در تعریف علم حقوق، مهروموم ترکه اقداماتی است که از طرف قوای حاکمیت انجام میگیرد ، تا ورثه از هرگونه استفاده و دخل و تصرف در ترکه (آنچه که از شخص مرحوم به جا می ماند) ممنوع ‌شوند بدیهی است هدف از این امر حفظ اموال و رعایت عدالت می باشد […]

وکیل تقسیم ترکه

وکیل تقسیم ترکه: مفهوم ترکه آنچه از متوفی به عنوان دارائی و مال و اموال و بدهی و دیون برای وراث به جا می ماند به نام ترکه از آن یاد می شود منظور از ترکه ، دارایی مثبت می باشد. دارایی عبارت است از اموال عینی، منفعت، طلب و کلیه حقوق مالی فقط دارایی […]

نمونه کارها