وراث به افرادی گفته می شود که پس از فوت فرد به جای او به اعمال و اقداماتش می پردازد و دِین ها و دارایی های فرد متوفی هم به آنها منتقل می شود

نوشته‌ها

نکاتی درباره رد ترکه

نکاتی درباره رد ترکه نکاتی درباره رد ترکه :قبل از ورود به بحث رد ترکه می بایست مشخص نماییم رد ترکه ، چه مزیت و فایده ای میتواند داشته باشد در این خصوص باید به قانون امور حسبی مراجعه کنیم . در شرع اسلام کلیه دارایی فرد پس از مرگ به ورثه او منتقل می […]