آشنایی با اصطلاحات ثبتی

آشنایی با اصطلاحات ثبتی : از هدف های اساسی قانون ثبت اسناد و املاک، حفظ مالکیت مالکان و صاحبان حق نسبت به آنها است تا مانع از تعدی دیگران شده و مالکیت افراد از امنیت بهره‌مند باشد. برخی از اصطلاحات در قانون ثبت وجود دارند که نیاز به توضیح دارند. در ادامه با وکیل نادری همراه باشید…

املاک مجهول‌المالک:

در قانون ثبت به املاکی اطلاق میشود که در دفتر توزیع اظهارنامه به نام اشخاص معرفی شده اما تاکنون از طرف مالک درخواست ثبت آن انجام نشده است و متصرفان اینگونه املاک می‌توانند با توجه به دفاتر توزیع اظهارنامه که در ادارات ثبت موجود است و همچنین مدارک عادی خریداری ( قولنامه ) به درخواست ثبت اقدام کنند.

آشنایی با اصطلاحات ثبتی

آگهی نوبتی:

پس از قبول ثبت املاک مجهول‌المالک، بمنظور جلوگیری از تضییع حقوق افراد، شماره و مشخصات املاک، 4نوبت در سال (یکم مرداد، یکم آبان، یکم بهمن و یکم اردیبهشت سال بعد) برای اطلاع عموم آگهی می‌شود. اشخاصی که برای خود حقی قائلند می‌توانند تا 90 روز پس از انتشار آگهی نوبتی، اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم و تا یک ماه پس از تسلیم اعتراض نیز در دادگاه صالحه اقامه دعوی کنند.

آگهی تحدید(تثبیت) حدود:

املاک پس از آگهی نوبتی، بمنظور تثبیت حدود آگهی می‌شوند. چنانچه مالکان مجاور و یا صاحبان حقوق ارتفاقی(حقوقی که املاک دیگر به ملک مورد ثبت دارند مانند حق عبور، آبچکان و بازکردن در و پنجره) حقی برای خود قائل باشند می‌توانند از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود، به مدت 30روز، اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم و پس از آن نیز ظرف مدت یک ماه در دادگاه صالحه اقامه دعوی کنند.

املاک جاری:

به املاکی اطلاق می‌شود که سابقه ثبت در دفتر املاک نداشته باشند. بدیهی است صدور سند مالکیت برای املاک جاری وقتی امکان‌پذیر است که تحدید حدود آنها بعمل آمده و زمان واخواهی نسبت به تحدید سپری شده باشد.

سند مالکیت المثنی:

وقتی که سند مالکیت به دلائلی از بین برود و اثری از آن باقی نماند یا گم شود، مالک می‌تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک، صدور سند مالکیت المثنی را درخواست کند.

تبدیل اسناد مالکیت مشاعی به یک جلد:

چنانچه فردی نسبت به میزان معینی از ملکی، دارای اسناد مالکیت مشاعی متعدد باشد یا بعبارت دیگر سهام مشاعی ملکی از طرف مالکان متعدد به یک نفر انتقال یابد، خریدار می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملک و ارائه اسناد مالکیت مشاعی، صدور سند مالکیت واحد به نام خود را درخواست کند.

تجمیع حدود املاک دارای سند مالکیت:

در مواردی که دو یا چند ملک بصورت واحد درآمده یا قطعاتی که به هم وصل باشند. مالک یا مالکان با تسلیم اسناد مالکیت خود می‌توانند از اداره ثبت محل وقوع ملک، تجمیع املاک خود را درخواست کنند. این موضوع بخصوص در یکپارچه‌سازی قطعات کوچک زمین در بافت فرسوده شهری کاربرد دارد.

تفکیک املاک:

در آشنایی با اصطلاحات ثبتی ، در صورتی که ملکی به قطعاتی کوچکتر تقسیم شود(به ویژه در اراضی بزرگ کشاورزی). به این عمل تفکیک گفته می‌شود. در این حالت ملک ممکن است یک نفر و یا چند نفر مالک داشته باشد. که در صورت تعدد مالک، همه مالکان بایستی با تفکیک موافقت کنند. بدیهی است متراژ هر مالک در هر یک از قطعات تفکیکی با سهام وی در ملک اولیه برابر است.

افراز:

چنانچه دو یا چند نفر نسبت به ملکی بطورمشاع مالکیت دارند. هر یک از آنها می‌توانند نسبت به جداسازی سهم خود از سایر مالکان دیگر اقدام کنند.

 

املاک ثبت شده در اصطلاح به چه املاکی گفته می‌شود؟

به املاکی اطلاق می‌شود که در دفتر املاک سابقه ثبت دارند.

منظور از املاک مورثی چیست؟

هرگاه فردی که سند مالکیت به نام او صادر گردیده است فوت نماید. وارث او می‌تواند با ارائه مدارکی، از اداره ثبت محل وقوع ملک، درخواست صدور سند مالکیت نماید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *