جلوگیری از ملاقات طفل و فرزند مشترک + راهکار های قانونی

جلوگیری و ممانعت از ملاقات فرزند و طفل مشترک : سرپرستی فرزند و مراقبت از او وظیفه ایست که مشترکا بر عهده ی پدر و مادر قرار دارد . در شرایط طلاق و با جدایی والدین ضروریست که تکلیف حضانت فرزند مشترک آنها مشخص گردد.  در غیر این صورت قانون و دادگاه نحوه ی حضانت فرزند را مشخص می نماید.

با توجه به مصلحت کودک و متون قانونی در دوران حضانت هیچ یک از والدین نمی توانند از ملاقات فرزند توسط والد مقابل جلوگیری نمایند. اما در صورت بروز چنین مسأله ای قانون چه راهکاری در نظر گرفته است؟ در ادامه با وکیل حضانت همراه باشید.

حضانت فرزند به چه معناست؟

مقوله ی حضانت فرزند پس از طلاق و جدایی والدین مطرح می گردد. به این معنا که یکی از آنها بایستی برای مراقبت از کودک  انتخاب شود. در رابطه با طلاق های توافقی از آنجایی که مبنای تمامی تصمیمات بر پایه ی سازش و توافق است مشکلات کمتری بروز می کند. اما در رابطه با طلاق های یک طرفه ای که از جانب پدر یا مادر مطرح می گردد. کشمکش ها و اختلافاتی در رابطه با حضانت فرزند وجود دارد. به این منظور قانون شرایطی را برای حضانت فرزاندان در نظر گرفته است.

جلوگیری از ملاقات طفل و فرزند مشترک

بر این اساس قانون حضانت فرزند دختر را تا سن 7 سالگی با مادر و از سن 7 تا 9 سالگی با پدر در نظر گرفته است؛ دختران با رسیدن به سن قانونی 9 سال می توانند برای ادامه ی حضانت توسط مادر یا پدر تصمیم بگیرند . مگر اینکه مصلحت کودک اقتضا کند که دادگاه در این مورد تصمیم گیرنده ی امر باشد.

در رابطه با حضانت پسر تا سن 7 سالگی با مادر و از سن 7 سالگی تا 15 سالگی با پدر خواهد بود. پس از رسیدن به سن 15 سالگی ، پسران می توانند برای ادامه ی حضانت خود توسط پدر یا مادر تصمیم گیرنده باشند. در این مورد هم اگر مصلحت کودک در میان باشد، تصمیم گیرنده ی نهایی دادگاه می باشد.

نحوه ی ملاقات با فرزند

حضانت فرزند بر عهده ی هرکدام از والدین که قرار بگیرد. حق قانونی والد مقابل است که با فرزند خود ملاقات داشته باشد. بر اساس ماده ی 1174 قانون مدنی در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر، ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند . هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد ، حق ملاقات با فرزند خود را دارد.

قانون نحوه ی قرار ملاقات فرزند ، زمان و مکان آن را بر عهده ی والدین طفل قرار داده است که تمامی آن بر اساس مصلحت کودک صورت می پذیرد. در چنین شرایطی بایستی به آرامش و مصلح کودک توجه نمود و شرایطی را مقرر داشت که کودک در کمال آرامش با والدین خود ملاقات داشته و برای مدت زمان کافی در کنار آنها حضور داشته باشد.

جلوگیری از ملاقات طفل مشترک و ضمانت اجرای آن در قانون

بر اساس قانون هیچکدام از والدین نمی توانند از ملاقات کودک توسط والد دیگر ممانعت نموده و باعث جلوگیری از ملاقات طفل مشترک گردند. ممانعت از ملاقات فرزند غیرقانونی است و برای آن ضمانت اجرای قانونی در نظر گرفته شده است.

اگر در دادگاه احراز گردد که شرایط حضانت به مصلحت فرزند نیست و یا والد سرپرست از ملاقات فرزند توسط والد دیگر جلوگیری می نماید و یا اقدام به مخفی نمودن کودک کرده است. حق تجدید نظر در حضانت و واگذاری آن به طرف مقابل وجود دارد.

در ابتدای امر والدی که از ملاقات کودک ممانعت نموده به پرداخت جزای نقدی محکوم می گردد. در صورت تکرار این مساله محکومیت های سنگینی برای او در نظر گرفته می شود و حتی امکان بازداشت او و همچنین سلب حضانت فرزند نیز وجود دارد.

نکته ی مهم :

به موجب ماده 41 قانون حمایت از قانون مصوب 1391، “هرگاه دادگاه، تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات ، حضانت ، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت اوست . یا در صورتی که مسئول حضانت، از انجام تکالیف مقرر خودداری کند. و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود. می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری حضانت به دیگری یا تعیین ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی و با رعایت مصلحت طفل، تصمیم مقتضی اتخاذ کند.”

ضمانت اجرای قانونی ممانعت از ملاقات فرزند

در ادامه این ضمانت اجراهای قانونی را بیان کرده ایم:

بر اساس ماده ی 54 قانون حمایت خانواده، هرگاه مسئول حضانت طفل، از انجام تکالیف مقرر خودداری کند. یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی ‌حق شود. برای بار اول، به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار، به حداکثر مجازات مذکور محکوم می ‌شود.

ماده ی 40 قانون حمایت خانواده  ضمانت اجرای قانون

هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل، استنکاف کند. یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین، تا زمان اجرای حکم، بازداشت می شود.

خروج طفل مشترک از کشور

نکته ی مهم دیگری که در این زمینه وجود دارد بحث خروج طفل از کشور است.  در این رابطه ماده ی 42 قانون حمایت خانواده مقرر داشته است :

صغیر و مجنون را نمی‌ توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است. از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق، به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد. مگر این که، دادگاه، آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌ حق، این امر را اجازه دهـد. دادگاه، درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌ نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون، تامین مناسبی اخذ می‌ کند.

با توجه به متن این ماده هیچ کدام از والدین که حضانت فرزند بر عهده ی اوست نمی تواند فرزند را از کشور و محل حضانت او خارج نماید. این کار تنها از طریق حکم دادگاه امکانپذیر می باشد.

امکان صدور دستور موقت فوری ملاقات فرزند بعد از طلاق وجود دارد.

صدور دستور موقت زمانی امکانپذیر است که فوریت مساله ای در میان باشد. در این صورت دادگاه صالح به منظور استیفای حق و جلوگیری از تضیع حقوق خواهان اقدام به رسیدگی خارج از نوبت و فوری می نماید.

صدور دستور موقت ملاقات فرزند با دادگاه خانواده است. و برای درخواست آن خواهان بایستی تقاضای خود را در دفاتر خدمات قضایی به ثبت برساند. این دستور موقت برای شرایطی در نظر گرفته شده که به دلیل خصومت و بروز اختلافات خانوادگی هریک از والدین که حضانت طفل در دست اوست . از ملاقات طفل توسط طرف مقابل جلوگیری نموده و از آن ممانعت می نماید.

بدین ترتیب می توان با تقاضای صدور دستور موقت برای ملاقات فرزند الزام طرف مقابل را در این زمینه خواستار شد. این دستور برای مدت زمان 6 ماه تا زمان تصمیم نهایی دادگاه اعتبار دارد و نیازی به پرداخت خسارت احتمالی نیست.

مدارک مورد نیاز برای تقاضای صدور دستور موقت ملاقات با فرزند

  • اصل شناسنامه و کارت ملی
  • اصـل سند ازدواج
  • اصل طلاق نامه
  • ادله و مدارک مورد نیاز که عدم ملاقات فرزند را اثبات نماید.

انجام مشاوره حقوقی خانواده با وکیل نادری

ملاقات فرزند پس از طلاق حق قانونی هریک از والدین است. این حق را به هیچ عنوان نمی توان از آنها سلب نمود و از ملاقات فرزند ممانعت به عمل آورد. با این حال گاه به دلایل متعددی از جمله لجبازی و یا خصومت شخصی، والد سرپرست از ملاقات طفل توسط والد مقابل جلوگیری کرده و این حق را از او سلب می نماید.

به منظور حفظ مصلحت کودک و در راستای احقاق حق هر یک از والدین در دیدار از فرزند خویش قانون ضمانت های اجرایی ویژه ای به این منظور در نظر گرفته است. ضمن اینکه همانطور که اشاره کردیم امکان تقاضای صدور دستور موقت ملاقات فرزند نیز وجود دارد. تمامی اینها مستلزم آگاهی از جزئیات قانونی و شناخت نحوه ی روند انجام آن می باشد. حضور یک وکیل باتجربه و حرفه ای می تواند شما را در حصول نتیجه یاری رساند. ضمن اینکه با آگاهی از قوانین و در حضور یک متخصص قانونی حرفه ای می توانید در مدت زمان کوتاه تری پرونده ی خود را پیش ببرید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی در این زمینه می توانید با پوریا نادری وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *