نکاتی در خصوص اقرار و 6 شرط مهم

نکاتی در خصوص اقرار و شرایط قانونی آن با وکیل نادری : در دعاوی حقوقی و کیفری همیشه یک فرد مدعی وجود دارد که موظف است دعوا را اثبات نموده و ادله ی کافی را در این زمینه ارائه نماید. در مقابل مدعی علیه هیچ گونه وظیفه ای مبنی بر اثبات بی گناهی خود در این زمینه نداشته و اصل بر برائت افراد است. روش های مختلفی برای اثبات دعاوی وجود دارد. اما از نظر قانونی اقـرار به عنوان محکم ترین دلیل شناخته می شود. اقرار اخبار و بیان مطلبی به ضرر خود و به نفع دیگری می باشد. در واقع به محض اقـرار شخص دیگر نیازی به سایر ادله ی اثبات دعوی نیست .

در ادامه با وکیل نادری همراه باشید.

اقرار و مفهوم قانونی آن

اقـرار در لغت به معنی اظهار کردن ، بیان کردن ، ابراز کردن و به زبان آوردن است. اما از نظر حقوقی اقـرار اصطلاحا به معنای اعتراف کردن و بیان کردن واقعه می باشد. در واقع معنای عامیانه ی اقـرار به این شکل است که فردی در رابطه با پرونده ی کیفری و یا حقوقی مطالبی را بیان می نماید و با بازگویی وقایع و حقایق به حل پرونده و صدور رأی کمک می کند. مهم ترین نکته ای که در رابطه با اقـرار وجود دارد این مسأله است که اقـراربه ضرر شخص است . یعنی شخصی که در محضر دادگاه اقرار می نماید مطالبی بیان می نماید که کاملا به ضرر خود می باشد و در صدور رأی علیه او مؤثر است. آگاهی شخص از بیانات خود کاملا ضروریست.

نکاتی در خصوص اقرار

اقرار به صورت شفاهی است اما به وسیله ی اقرارنامه می توان صورتی کتبی و مکتوب به آن بخشید.

جایگاه اقـرار در مسائل و پرونده های کیفری به مراتب پررنگ تر است اما این بدان معنی نیست که در مسائل حقوقی کاربردی ندارد. در مبحث اثبات ادله دعوی اقـرار جزء مهم ترین موارد شناخته می شود و با نکات قانونی بسیار زیادی همراه است.

تبعات حقوقی اقرار در دعاوی حقوقی و کیفری

از نظر حقوقی اقرار با تبعات و آثار حقوقی متعددی همراه است. از جمله مهم ترین مواردی که در این رابطه می توان به آن اشاره کرد به شرح زیر می باشد:

اقـرار شرایطی را برای دعوا به وجود می آورد که دیگر امکان اعتراض به دعوا مطرح نباشد. به طور کلی تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی احکام دادگاه بدوی که به موجب اقـرار صادر گردیده امکان پذیر نمی باشد.

اقرار قاطع دعاوی به شمار می رود و پس از اقـرار حکم قطعی دعاوی صادر می گردد.

در رابطه با امور مدنی انکار پس از اقـرار پذیرفته نمی شود مگر اینکه اقرار مبتنی بر اشتباه و یا اجبار صورت پذیرفته باشد. اما در رابطه با امور کیفری قابل پذیرش و قابل رسیدگی مجدد خواهد بود. به این دلیل که اقـرار در امور کیفری به عنوان اماره تلقی می گردد.

در چه شرایطی اقرار شخص معتبر شناخته می گردد؟

 1. اقرار بایستی بدون ابهام و واضح باشد. یعنی اقـرار کننده به لفظ و یا نوشتار خود آگاه بوده و یا چنانچه از قدرت تکلم و یا نوشتن برخوردار نیست می تواند به وسیله ی ایما و اشاره منظور خود را برساند. بیان شرط و یا تعلیق اقرار پذیرفته نخواهد شد.
 2. اقرار بایستی توسط شخص مرتکب انجام گردد. بنابراین هیچ شخص دیگری نمی تواند به دیگری بابت اقـرار وکالت داده و انجام اقـرار را از او خواستار گردد. اقـرار امری قائم به شخص به حساب می آید و تبعات آن فقط متوجه خود شخص مرتکب است یعنی قابل واگذاری به غیر نخواهد بود. با چنین وصفی اقرار ولی قانونی ، قیم ، سرپرست و یا وکلای شخص پذیرفته نمی گردد.
 3. همچنین این نکته ی مهم را بایستی در نظر داشت که هرگونه اظهار نظر از سمت وکیل فرد در مقام دفاع پرونده حتی اگر علیه موکل صورت پذیرد، به عنوان اقـرار پذیرفته نمی شود.
 4. اقـرار در صورت اکراه و یا اجبار فاقد اعتبار شناخته می شود. به خصوص در رابطه با موارد کیفری صحت اقرار منوط به قصد و اختیار فرد می باشد. همچنین اقراری که به دنبال شکنجه و یا تهدید صورت گرفته است فاقد ارزش و اعتبار قانونی می باشد.
 5. یک بار اقرار برای تمامی جرایم کافی می باشد. البته در پاره ای جرایم به خصوص جرایم علیه عفت عمومی قانون چهار بار اقـرار را برای اثبات جرم و اعمال مجازات قانونی آن در نظر گرفته است. برای سرقت مستوجب حد و شرب خمر دو بار اقـرار کافیست.
 6. اقـرار در رابطه با امور غیرقانونی مسموع نمی باشد.

قانون برای صحت اقرار کننده 4 شرط مهم در نظر گرفته است:

 1. عقل
 2. بلوغ
 3. اختیار
 4. قصد
 • با توجه به این شرایط می توان نتیجه گرفت که اقـرار از جانب کودک، دیوانه و یا اقرار در مستی مورد قبول واقع نمی گردد.
 • وجود دو عامل مهم اختیار و قصد مهم ترین رکن صحت اقـرار به شمار می روند.
 • اقـرارصغیر در رابطه با امور مالی و غیرمالی باطل می باشد.

آیا اقرار افراد ورشکسته و سفیه قابل پذیرش است؟

از نظر حقوقی برای اشخاص ورشکسته و سفیه منع قانونی برای مسائل مالی لحاظ شده است. اما چنین مسأله ای قابل تعمیم به اموری نظیر اقرار نیست. زیرا اقـرارجنبه ی مالی ندارد و در حالتی که فرد ورشکسته و یا سفیه اقدام به اقرار در امور کیفری نماید پذیرفته گردیده و قابل مجازات قانونی می باشد. اما اقـرار سفیه در رابطه با امور مالی باطل به حساب می آید.

در حالت کلی اقـرار ورشکسته در رابطه با امور غیرمالی پذیرفته می گردد.

4 نکته ی مهم در رابطه با اقرار را به خاطر داشته باشید:

 1. اقرار بایستی به ضرر اقـرار کننده باشد.
 2. اقـرار بایستی به نفع دیگری باشد.
 3. اقـرار بایستی در بردارنده ی خبر دادن و بیان کردن یک واقعه و یا حادثه باشد.
 4. اقرار بایستی در بردارنده ی وجود یک حق باشد. یعنی یک ذینفع برای آن تعریف شود که اقـرار به نفع چه کسی انجام شده است.

انجام مشاوره حقوقی با وکیل نادری

اقـرار، اظهار به حقی است به نفع غير و به ضرر خود و می تواند به دعاوی خاتمه دهد. اقـرار یکی از مهم ترین ادله ی اثبات دعوی شناخته می شود و از نظر قانونی آثار حقوقی متعددی برای پرونده به دنبال دارد. از آنجایی که اقـرار به نوعی اعتراف به حساب می آید همیشه امکان انکار آن وجود ندارد.

یکی از مهم ترین مواردی که در رابطه با اقـرار بایستی در نظر داشت درجه اعتبار اقـرار و تبعات قانونی آن در رابطه با مسایل کیفری و حقوقی می باشد. چرا که آثار و تبعات مختلف و جداگانه ای برای هریک در بر خواهد داشت.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی در این زمینه می توانید با پوریا نادری وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

سوالات متداول

آیا اقرار توسط وکیل شخص پذیرفته می گردد؟

خیر. اقـرار صرفا توسط خود شخص مرتکب بایستی انجام پذیرد.

آیا در رابطه با پرونده های کیفری انکار اقرار امکان پذیر می باشد؟

بله. در رابطه با مسائل کیفری انکار اقـرار پذیرفته می شود.

اقـرار افراد زیر 18 سال به چه شکل پذیرفته می شود؟

در رابطه با افراد زیر 18 سال اقـرار کودک ممیز پذیرفته می گردد.یعنی به سن رشد رسیده باشد.

3 پاسخ
 1. جابر
  جابر گفته:

  با سلام بنده بعد ۱۴ روز که در آگاهی بودم با توجه به اینکه اعتیاد به قرص داشتم ولی چون کاری نکرده بودم اعتراف نمی‌کردم تا اینکه شاکیم با ترفندی من فریب داد بهم گفت تو اعتراف کن من رضایت میدم و برام قرص متادون آورده بود که در صورت اقرار و با توجه به حال بیمار من که از نبود قرص رنج میبردم برام شرط گذاشت.که اقرار کنم بهم رضایت میده من هم اقرار کردم فقط در آگاهی پیش حاکم اقرار نکردم .الان برام ۱سال حبس اومده با گرفتن رضایت شاکی در مورد سرقت تعزیری از باغ…و شاکی من هم تنها راه اثباتش اقرارم بود هیچ مدرکی نداشت حتی شاهد هم نتونست بیاره

  پاسخ
 2. جابر
  جابر گفته:

  امروز روز آخر که میتونم اعتراض بزنم ..لطفاً کمکم کنید که چگونه طبق چه ماده و تبصره ای لایحه دفاعیه بنویسم

  پاسخ
 3. جابر
  جابر گفته:

  هیچ سابقه سرقتی ندارم ولی شاکی به دروغ اظهار داشته که دارم..که میتونم به راحتی اثبات کنم با گرفتن پیشینه و کذب بودن حرف شاکی من

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *