اسناد

 

به دست نوشته و یا مدارکی که دارای ارزش قانونی  باشند و نشان دهنده ی صحت و سلامت درستی مالک و وضعیت ملک یا اموال می باشد

نوشته‌ها

اسناد لازم الاجرا

اسناد لازم الاجرا : موضوعی که از سلسله مباحث حقوقی مورد بحث قرار می‌گیرد در خصوص اسناد لازم الاجرا است . همانطور که میدانیم در قانون از این عبارت در خصوص برخی از اسناد تحت این عنوان که این سند لازم الاجرا است استفاده شده . لازم الاجرا بودن سند یعنی چه؟ منظور قانون از […]