ایقاعات و نکات مهم حقوقی آن

تعریف ایقاعات : بطورکلی در عالم حقوق، منشأ ایجاد حق، یـــا اعمال حقوقی است و یــا واقعه‌ی حقوقی است. اعمال حقوقی اعمالی هستند که با اراده تحقق پیدا می‌کنند. اگر با یک اراده باشد ایقاع است . مانند طلاق و اگر دو اراده در تحقق آن نقش داشته باشد عقد است مانند ازدواج. در مقابل […]

شرایط اختصاصی صدور قرار تأمین خواسته

برخی از شرایط اختصاصی صدور قرار تأمین خواسته می‌باشد که شامل نکات خیلی ظریف و دقیق است که در صورت عدم توجه کافی به آنها و عدم رعایت کردن آن نکات، منجر میشود که خواهان هزینه و زمانی که برای اخذ تأمین خواسته صرف کرده است را به هدر بدهد. درا دامه با وکیل تامین […]

شرایط عمومی صدور قرار تأمین خواسته

شرایط عمومی صدور قرار تأمین خواسته : قرار تأمین خواسته یک تصمیم قضایی است که در قالب رأی پس از رسیدگی از سوی دادگاه صادر می‌شود ولی برای اینکه دادگاه به این درخواست رسیدگی کند لازم بوجود یکسری از شرایط و اقداماتی است که از سوی متقاضی صدور قرار تأمین خواسته، باید انجام شود. درخواست […]

تفاوت ها و شباهت های نکاح دائم و نکاح موقت

تفاوت ها و شباهت های نکاح دائم و نکاح موقت : ازدواج دائم عقدی است که در آن زن و مرد با رضایت هم به محرمیت یکدیگر برای همیشه درمی‌آیند لیکن ازدواج موقت عقدی است که در آن زن و مرد با توافق هم به محرمیت یکدیگر برای مدت مشخصی درمی‌ آیند. بنابراین در نکاح […]

ماهیت تأمین خواسته

ماهیت تأمین خواسته : تأمین به معنای ایمن کردن و حفظ کردن و خواسته به معنای آن چیزی است که فرد از دادگاه می‌خواهد که می‌تواند مطالبه وجه، طلب و حتی یک مال معین مانند یک دستگاه خودرو معین و یا یک ملک معین باشد. چرایی بوجود آمدن نهاد تأمین خواسته وکیل تامین خواسته : […]

نکات اساسی خسارت احتمالی در تأمین خواسته

فلسفه گرفتن خسارت احتمالی : دلیل اخذ خسارت احتمالی از خواهان آن است که در اثر صدور قرار تأمین خواسته، اموال خوانده تا صدور حکم قطعی که یک پروسه طولانی می‌باشد، در بازداشت می‌ماند و این بازداشت ممکن است باعث ورود خسارت به خوانده گردد و از طرف دیگر احتمال اینکه خواهان واقعاً محق نباشد(وقتی […]

شرایط طلاق به دلیل اعتیاد

شرایط طلاق به دلیل اعتیاد : در تعریف اعتیاد استفاده از موادی همچون الکل، مواد مخدر استنساقی، افیونی، کوکائین، نیکوتین و دیگر مواد مخدر آمده است و معتاد به کسی گفته می‌شود که نمی‌تواند رفتارهای عادت‌گونه خود را ترک کند و با خواست و اراده آنها را متوقف نماید. به همین سبب قانونگذار حکیم برآن […]

نقش اراده در بوجود آمدن قرارداد

تاثیر و نقش اراده در بوجود آمدن قرارداد ها: عناصر تشکیل دهنده اراده در حقوق ایران اراده ترکیبی از قصد و رضایت است. قصد به معنای مصمم شدن به انجام یک عمل حقوقی خواه تصمیم‌گیرنده رضایت به اقدام خود داشته باشد خواه رضایت نداشته باشد. بطورمثال شخصی که از روی اکراه اقدام به خرید و […]

شناخت سامانه ‌های مختلف قوه قضاییه

شناخت سامانه ‌های مختلف قوه قضاییه : قوه قضاییه برای انجام امور مختلف و کمک به سریعتر انجام شدن اطلاع‌رسانی و استعلامات مختلف، سامانه ‌هایی را طراحی و راه‌ اندازی کرده است که مطمئناً شناخت کارکرد این سامانه ‌ها و استفاده از آنها کمک زیادی به عموم مردم و خصوصاً وکلای محترم خواهد کرد. سامانه […]

تأثیر فیلم و اسکرین شات از چت در اثبات جرم

برسی تأثیر فیلم و اسکرین شات از چت در اثبات جرم با وکیل نادری : سندیت فیلم در شکایت مطابق ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 ادله اثبات جرم عبارت است از اقرار، شهادت، قسامه، سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی. بنابراین فیلم ضبط‌ شده یا صدای ضبط ‌شده و سایر مواردی از […]