وکیل طلاق به درخواست مرد

وکیل طلاق به درخواست مرد : در حقوق ایران طلاق با مرد است و مرد می تواند با توجه به شرایطی که موجود است به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای طلاق از همسرش را  توسط وکیل طلاق به درخواست مرد طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی بنماید اما بعدها این ماده قانونی اصلاح گردید و به دنبال آن قانون حمایت خانواده به تصویب رسید چرا که موجب سوء استفاده برخی مردان قرار میگرفت . مرد باید تمام حقوق مالی همسرش مانند مهریه، نفقه، اجرت المثل و شرط نصف اموال را به همسر خود با پیگیری وکیل طلاق به درخواست مرد پرداخت کند.

وکیل طلاق به درخواست مرد

  • با پرداخت حقوق مالی همسر صیغه طلاق اجرا و ثبت می گردد. طلاق به درخواست مرد زمانی اتفاق می افتد که همسر فرد رضایت داشته باشد. اگر زن راضی به طلاق باشد و حقوق مالی خود را دریافت نکرده باشد،پس از ثبت نهایی طلاق می تواند تمام حق خود را طلب کند.
  • طلاق به درخواست زوج به هیچ دلیل ومدرک خاصی نیاز نداردومرد هروقت که بخواهد میتواند همسر خود را طلاق دهد که وکیل طلاق به درخواست مرد میتواند این کار انجام دهد.
  • اگر مرد معسر باشد و نتواند تمام مهریه و حقوق همسر خود را به یکباره بپردازد، ابتدا می تواند گواهی عدم امکان سازش بگیرد و پس از صدور آن می تواند دادخواست اعسار از پرداخت حقوق همسر خود را به میان آورد. در طلاق به درخواست مرد دادگاه وضعیت زندگی و درآمد مرد را مورد بررسی قرار می دهد و در اکثر موارد برای اجرای صیغه ی طلاق حتما باید پیش پرداختی توسط مرد صورت گیرد که وکیل طلاق به درخواست مرد میتواند اینکار را انجام دهد.
  • اگر همسر مرد باکره باشد، نصف مهریه باید توسط مرد به زن هنگام طلاق پرداخت شود.
  •  اثبات کردن رابطه نامشروع زن هیچ ربطی به مهریه ی او ندارد و باز مرد موظف است مهریه ی او را کامل پرداخت نماید.
وکیل طلاق به درخواست مرد

وکیل طلاق به درخواست مرد

مراحل انجام طلاق به درخواست مرد

اگر طلاق به درخواست مرد صورت گیرد باید ابتدا در دفتر خدمات الکترونیک قضائی دادخواست طلاق خود را ثبت کند. بعد از آن که پرونده فرد به یکی از شعبه های دادگاه ارجاع داده شد، دادگاه از هر دو طرف می خواهد داورانی را که از بستگان و آشنایان هستند انتخاب کنند و به دادگاه معرفی شوند.

اگر این دو طرف نخواهند داوری انتخاب کنند و یا نتوانند داوری به دادگاه معرفی کنند دادگاه خود برای آن ها داوری انتخاب خواهد کرد. در طلاق به درخواست مرد داورانی که به دادگاه معرفی می شوند باید مسلمان، دارای حسن شهرت، قابل اعتماد و حداقل ۴۰ سال داشته باشند. این داوران باید کم و بیش از رابطه ی زوجین باخبر باشند و سعی کنند تا رابطه ی زوجین بهبود یابد اما اگر نتوانستند بهبود بخشند، دادگاه گواهی عدم سازش را صادر خواهد کرد.

زوجین می توانند به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه کنند و حکم طلاق را به اجرا در بیاورند. در طلاق به درخواست مرد دادگاه زمانی که گواهی عدم امکان سازش را صادر مینماید زوجه را به یک دکتر مورد اعتماد معرفی می کند تا از باردار نبودن وی اطمینان حاصل شود و اگر زن یائسه باشد تنها اقرار وی بر باردار نبودن گواهی کاملی محسوب می شود.

گواهی عدم امکان سازش تنها ۳ ماه از زمانی که صادر می شود اعتبار دارد و اگر تا ۳ ماه طلاق در دفترخانه ثبت نشود گواهی عدم امکان سازش اعتبار خود را از دست میدهد.

مراحل انجام طلاق به درخواست مرد

مراحل انجام طلاق به درخواست مرد

حقوق مالی زن در طلاق به درخواست مرد

زمانی که تصمیم گرفته می شود که طلاق به درخواست مرد گرفته شود باید برای موارد زیر همه چیز مشخص گردد.

مهریه

مهریه حقی است که در زمان نکاح تعیین می شود و زن به وسیله ی عقد نکاح صاحب این مهریه می شود. اگر مرد نتواند کل مهریه را یک جا پرداخت کند باید ابتدا به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام نماید و بعد از آن دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به میان آورد و دادگاه بعد از بررسی وضعیت زندگی و میزان درآمد مرد مهریه را قسط بندی کرده و پیش پرداخت را تعیین می کند.
ثبت طلاق در دفترخانه زمانی اتفاق می افتد که پیش پرداخت توسط مرد پرداخت شود. درخواست طلاق به درخواست مرد و پیگیری آن توسط وکیل طلاق به درخواست مرد هیچ ربطی به دادخواست اعسار ندارد.جهت مطالعه بیشتر به مقاله وکیل مهریه رجوع شود.

جهیزیه

دختر هنگام ازدواج وسایلی را با خود به خانه ی شوهر می برد که به آن ها جهیزیه می گویند. در هنگام ازدواج لیستی از این جهیزیه تهیه می شود که در صورت طلاق به درخواست مرد همسر وی می تواند جهیزیه را از منزل مرد بردارد و ببرد.

نصف دارایی

زمانی که درخواست طلاق به درخواست مرد باشد و زن در این میان تخلفی نداشته و سوء رفتاری از خود نشان نداده است، مرد باید بهای تمام اموالی را که بعد از ازدواج به دست آورده را به همسر خود بپردازد.البته به شرط که بند مربوطه به این موضوع را به هنگام انعقاد عقد انکاح امضاء نموده باشند.

حقوق مالی زن در طلاق به درخواست مرد

حقوق مالی زن در طلاق به درخواست مرد

نفقه

در صورت طلاق به درخواست مرد، اگر طلاق به صورت رجعی باشد تا پایان مدت عده نفقه باید پرداخت شود و اگر همسر وی باردار باشد تا زایمان وی باید نفقه پرداخت شود.جهت مطالعه بیشتر به مقاله وکیل نفقه زن رجوع شود.

اجرت المثل

بهای اعمالی است که همسر در منزل مرد و با دستور او انجام داده است و اگر زن بهای این کارها را بخواهد از شوهر بستاند، دادگاه به وسیله ی کارشناس مقدار اجرات المثل را تعیین می کنند و مرد باید این بها را به همسر خود پرداخت کند.

حضانت فرزندان

زمانی که طلاق به درخواست مرد صورت می گیرد حضانت فرزندان در دادگاه مورد بررسی قرار بگیرد. در این موارددادگاه طبق قوانین منصوب شده عمل می کند. در حضانت فرزندان، فرزندان دختر تا ۷ سالگی با مادر خویش زندگی می کنند و از ۷ تا ۹ سالگی با پدر خود می مانند و بعد از آن فرزندان دختر می توانند در مورد زندگی خود تصمیم گیری کنند که پیش پدر بمانند یا مادر.

اما در مورد فرزندان پسربخواهیم توضیح دهیم این گونه است که، تا ۷ سالگی با مادر زندگی می کنند اما بعد از7سالگی به پیش پدر می روند. ۷ تا ۱۵ سالگی پدر مسئولیت فرزندان را برعهده دارد و بعد از آن فرزند پسر بعد از ۱۵ سالگی از حضانت پدر نیز خارج می شود و خودش توانایی تصمیم گیری را برای خود دارد.
جهت مطالعه بیشتر در این مورد به مقاله وکیل حضانت فرزند مراجعه شود.

مزایای داشتن وکیل طلاق به درخواست مرد

  •  درپرونده طلاق به درخواست مرد به حضور یافتن مرد در هیچ کدام از مرحله های دادرسی نیاز نیست و وکیل خانواده می تواند به خوبی تمام مراحل را انجام دهد.
  •  برای به اجرایی رسیدن صیغه طلاق در دفتر خانه به حضور مرد و زن نیازی نیست و وکیل طلاق به درخواست مردمیتواندبه جای آتهادر دفترخانه حضور یابد.
  • وکیل طلاق به درخواست مرد با پیگیری های مداوم و آشنایی کامل با اصول دادخواست می تواند بهترین گزینه باشد.
  •  مدت زمانی که طول می کشد به پرونده طلاق به درخواست مرد دادرسی شود، حدود ۵ الی ۶ ماه است.

اما لازم به ذکر است که که میتوانید با مرجعه به مقاله وکیل طلاق اطلاعات بیشتری در این باره کسب نمایید.

مزایای داشتن وکیل خانواده در پرونده طلاق به درخواست مرد

مزایای داشتن وکیل خانواده در پرونده طلاق به درخواست مرد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.