تصرف عدوانی چیست؟

دعوای تصرف به چه دعاوی اطلاق می گردد ؟ اگر خواهان به اعتبار تصرفات سابق بر حق موضوع و منشا دعوا و ادعای علیه خوانده دایر بر استفاده عملی و مادی و یا تحت اختیار داشتن شی یا حق مورد ادعا را نماید دعوا دعوای تصرف است. در این راستا مقنن به متصرف سابق مال […]

اعسار از پرداخت مبلغ بدهی و انواع آن

اعسار از پرداخت یعنی حالتی‌ که فرد به‌واسطه نداشتن ویا کمبود سرمایه یا عدم دسترسی به مال، توانایی پرداخت هزینه دادرسی و یا بدهی خود را نداشته. وبه همین دلیل دعوا اعـسار از پرداخـت اقامه می نماید. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در ابتدا اقامه هر دعوا خواهان باید مبلغی را به عنوان هزینه دادرسی […]

مفهوم حقوقی هتک حرمت و تبعات قانونی آن

در ادبيات راجع به هتک حرمت ،حرمت اشخاص به دو گونه تقسيم مي شود : گاهي منظور از حرمت احترامي است كه يك شخص به صرف انسان بودن از آن برخوردار است كه جنبه شخصي و ذاتي دارد. و معمولا به (آبرو) تعبير ميشود كه عمدتا جنبه معنوي دارد و تنها اشخاص حقيقي ميتوانند از […]

وکیل مطالبه مهریه در ازدواج موقت

وکیل مطالبه مهریه در ازدواج موقت : ازدواج موقت که در حقوق ایران به رسمیت شناخته شده و قواعد و قوانین مربوط به آن هم پیش بینی شده است که وکیل مطالبه مهریه در ازدواج موقت در این زمینه راهنمای شما خواهد بود. قواعدی که باید در مورد آن رعایت شود و به صورت الزامی […]

وکیل زنا + 4 شرط خاص تحقق

زنا چیست ؟ چگونه اثبات می شود ؟ و چه مجازاتی در قانون دارد ؟ پاسخ به همه سوالات در ادامه این مقاله توسط وکیل زنا :  زنـا یکی از جرایم منافی عفت است که در اسلام حرام شمرده شده است برای اینکه عملی زنا محسوب شود شرایط خاصی لازم به تحقق است: ابتدا اینکه […]

انواع عقود از نظر قانون مدنی ایران + 3 نکته

در قانون مدنی انواع عقود به چندین دسته بندی کلی تقسیم میشود. مانند عقود معین و یا عقود غیر معین ، عقود جایز ویا عقود لازم ، عقود تملیکی و یا عقود اذنی ، عقود موقت و یا عقود دائم ، عقود منجز و یا عقود معلق لیکن. در مقاله حاضر تقسیم بندی اصلی که […]

وکیل عزل و نصب قیم و شرایط آن + 6 نکته

عزل و نصب قیم با وکیل متخصص در تهران : قیم کیست ؟ به کسی گفته می شود که از طرف دادگاه و به درخواست قاضی برای حمایت و اداره اموال و نگهداری از مهجور، طفل صغیر، سفیه، دیوانه یا غیر رشید انتخاب شده باشد و در اصطلاح امین حاکم گفته می‌شود. به دلیل اینکه […]