ماترک در زبان فارسی به معنای آنچه به جا مانده است می باشد و در اصل به معنای آنچه از فرد فوت شده باقی مانده است می باشد که این اموال آثار حقوقی ای نیز پس از فوت فرد متوفی دارا می باشد

نوشته‌ها

نکاتی درباره رد ترکه

نکاتی درباره رد ترکه نکاتی درباره رد ترکه :قبل از ورود به بحث رد ترکه می بایست مشخص نماییم رد ترکه ، چه مزیت و فایده ای میتواند داشته باشد در این خصوص باید به قانون امور حسبی مراجعه کنیم . در شرع اسلام کلیه دارایی فرد پس از مرگ به ورثه او منتقل می […]